Avstemmingen om nedleggelse endte med ni mot ni stemmer i bedriftsforsamlingen. Flertallsvedtak ble fattet med dobbeltstemmen til bedriftsforsamlingens leder, Ivar Korsbakken.

– Skamplett

De ansatte er opprørt over beslutningen, som kom etter at en av de ansatte snudde i en tidligere avstemning om å utsette behandlingen av Union-saken.

Også da ble stillingen ni – ni, og en utsettelse ble avvist med bedriftsforsamlingens leders dobbeltstemme.

– Dette er en skamplett i Norske Skogs historie. Konsernet satte Follum-representanten under utillatelig press, og sa at det sto nærmest mellom nedleggelsen av Union eller Follum, sier Magnus Straume, ansatterepresentant i bedriftsforsamlingen.

Tingretten

Det var Roy Helgerud fra Norske Skog Follum som snudde i spørsmålet om utsettelse.

Når bedriftsforsamlingen deretter tok stilling til forlaget om nedleggelse, brøt Mjøsen skogeierforening ut og støttet nedleggelse. Dermed ble nedleggelse vedtatt med Korsbakkens dobbeltstemme.

– Dette er fullstendig uverdig. Det har vært mye tull og tøys. Og det har vært mye press i kulissene. Dette er en sak vi ikke er ferdig med, sier Straume.

Han mener løpet ikke er kjørt for Union.

– Vi gir oss ikke. Onsdag vil vi kreve denne saken inn for tingretten, slik vi har adgang til ifølge allmennaksjeloven, sier Straume.

De ansatte vil ha en gransking av hva som har foregått i kulissene.

380 jobber

Siden slutten av juli har det pågått en kamp for å redde papirfabrikken i Skien med 380 arbeidsplasser. Allerede i begynnelsen av august ga styret i Norske Skog et klarsignal for at det skulle arbeides for en nedleggelse.

De ansatte, fagbevegelsen og en rekke politikere har engasjert seg sterkt i kampen for papirfabrikken. Investorer har tilbudt seg å kjøpe, men ledelsen i Norske Skog har hele tiden stått fast på at Union bør legges ned.

Mandag gikk styret i Norske Skog inn for en nedleggelse, men hvilken vei det ville vippe på bedriftsforsamlingen var uvisst helt fram til avstemningen.