Bruun-Hansen kommer fra stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvaret, og overtar stillingen etter generalløytnant Bernt Iver Ferdinand Brovold.

— Det er mange utfordringer knyttet til spørsmål om miljø, sikkerhet, transport og klima i nordområdene. Jeg ser frem til å tiltre, selv om det er usikkert når jeg faktisk gjør det, sier han.

Desidert yngst - Bruun-Hanssen har bred erfaring fra både operativ virksomhet og fellesstabstjeneste, og anses som den mest kompetente kandidaten til den viktige stillingen som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, sier forsvarssjef general Harald Sunde til NTB.

Den nyutnevnte viseadmiralen er den desidert yngste av landets trestjerners flaggoffiserer, ifølge VG Nett, og skal være en av de sterkeste kandidatene til ny forsvarssjef etter Harald Sunde i 2014.

— Det er jo åpnet for muligheten at jeg kan være en kandidat, men dette får bli VGs spekulasjoner, sier han bestemt.

Gift og to barn Han nyter stor respekt blant norske soldater som har vært i strid, og også hos familier som har mistet sine, blant annet i Afghanistan, ifølge VG.

Kontreadmiralen er 50 år og ble uteksaminert fra Befalsskolen i Sjøforsvaret i 1981. Han har etter dette gjennomført Sjøkrigsskolen, Sjøforsvarets stabsskole I, nederlandsk stabsskole II og Forsvarets høgskoles totalforsvarskurs. Han ble utnevnt til kontreadmiral 1. september 2008.

Bruun-Hanssen er bosatt i Son i Akershus, er gift og har to barn. Han er forøvrig bror til Roald Bruun-Hanssen, Branns sportslige leder.