IRINA LEE

Dersom det hadde vært valg i dag, kunne Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp) ha dannet en flertallsregjering. Det viser Bergens Tidendes ferske meningsmåling.

— Jeg er optimist, men valget er ikke vunnet ennå, sier partilederen til Bergens Tidende, etter at flere meningsmålinger har pekt i samme retning den siste tiden.

Avventer «folkeviljen»

Et sentralt dilemma i en rødgrønn koalisjonsregjering, vil være forholdet til EU. Sp og SV er uttalte motstandere, mens Ap er for. Ingen kan utelukke at en søknad om norsk EU-medlemskap kan komme opp i neste stortingsperiode.

— Vil dere nedfelle en «selvmordsparagraf» omkring EU-spørsmålet?

— Jeg må si at jeg ikke liker det begrepet, og det er en hypotetisk problemstilling. Men dersom Arbeiderpartiet mener tiden er inne for å søke om medlemskap, er det ikke lenger grunnlag for en flertallsregjering, fastslår Jens Stoltenberg.

Ved de to foregående EU-avstemningene, har Ap gått inn for medlemskap. I årets programforslaget til landsmøtet heter det at «en forutsetning for en ny søknad er en stabil tilslutning i folket.»

— Hvordan skal dere måle en «stabil tilslutning»?

— Det kan undersøkes gjennom meningsmålinger. Selv om det alltid vil være en gruppe som ikke har bestemt seg, kan man i prinsippet få et tydelig flertall blant dem som har bestemt seg. I dag viser noen målinger dødt løp, andre har ja-flertall. Men flertallet er ikke så tydelig at det er riktig og forsvarlig å søke, sier Stoltenberg.

Han legger til at folkeviljen må være «stabil over tid», men ønsker ikke å tallfeste hvor mange måneder det tilsvarer.

— Jeg vil ikke binde meg til verken tall eller måneder. Men det må i hvert fall være klarere enn i dag, slår han fast.

— Er det aktuelt for Arbeiderpartiet å fortsette å regjere alene etter en eventuell EU-søknad?

— Ja, det er alternativet, dersom det er sentrum/venstre-flertall i Stortinget. Men det er bortkastet å spekulere i dette nå. Vi får krysse broene når vi kommer dit, mener Stoltenberg.

Uklar opinion

Professor Bernt Aardal, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, mener det er problematisk å vente på at folket skal bestemme seg.

— En av grunnene til at opinionen er såpass uklar, er jo nettopp fordi det ikke er noen debatt om EU-saken i dag. Både Høyre og Arbeiderpartiet venter på at opinionen skal gå foran dem, og at de dermed kan vise til et «folkekrav» om at Norge må inn i EU, sier Aardal.

— Selv om man over en periode får ja-flertall på målingene, er det heller ingen garanti for at dette vil bli stående når debatten kommer i gang, legger han til.

Professoren mener det er flere forhold som peker i retning av at EU-spørsmålet vil bli aktualisert i neste valgperiode, og peker blant annet på EU-utvidelsen østover.

— Dessuten er det 11 år siden siste folkeavstemning, og flere mener nå at det er på tide å diskutere dette på nytt, sier han.

Aardal ser også flere utfordringer for Ap, dersom de i fremtiden velger å regjere alene.

— De vil ikke få carte blanche fra SV og Sp til å fortsette å regjere hvis EU-saken dukker opp, sier han.

OPTIMIST: Jens Stoltenberg (46) har stor tro på rødgrønn valgseier til høsten. - Å tilrettelegge for en ny flertallsregjering er landsmøtets viktigste oppgave, sier Ap-lederen.<br/>Foto: HÅVARD BJELLAND