-Hvis dette radikale saneringsforslaget skulle bli vedtatt av Stortinget så må det medføre at man reduserer betydelig antallet politistasjoner og lensmannskontorer rundt om i landet. Det vil utvilsomt være til ugunst for publikum, sier Parnemann til NRK.

Han minner om at vi lever i et land med store avstander og mange lokale enheter. Det må ikke lages for stor avstand mellom ledelse og utøvende polititjeneste, sier Parnemann.

Regjeringen foreslår å redusere antallet politidistrikter fra 54 til 28 i politimeldingen.NTB