• Dette vil utløse en 15 minutters pipekonsert i Frp, sa Odd Einar Dørum. Så vedtok Venstre tilnærmet fri innvandring.

To dager brukte Venstres landsmøte før de fikk til en uttalelse som alle kunne støtte. Liberalistene i Unge Venstre ville gå lenger, de kjempet for en ubegrenset fri innvandring til Norge.

_Les mer:

Jentekamp bak Lars_

Det endelige vedtaket ble noe moderert, men likevel langt mer radikalt det enn andre partier går inn for. Venstre vil fjerne alle begrensninger på innvandring fra EØS-land, og innføre jobbsøkervisum for alle utenfor EØS. Målet er å gjøre det lettere for folk fra tredje verden å komme til Norge for å jobbe.

Grunnleggende liberal

Venstre mener at menneskets frie bevegelse over landegrensene er en grunnleggende liberal verdi. Innvandring er både positivt og helt nødvendig for Norge. Vi trenger mangfold, kulturelle opplevelser og arbeidskraft.

I uttalelsen som ble vedtatt med dundrende applaus, og mange sterke ord om Fremskrittspartiet, heter det: «Venstre tar sterkt avstand fra negative holdninger i debatten om innvandring, flyktninger og integrering.»

Partiet ber også norske myndigheter vise større smidighet ved å hjelpe mennesker til å få opphold, i stedet for å bruke store ressurser på å kaste dem ut. Venstre vil aldri godta at systemet går foran enkeltmennesket.

Plan mot tvang

Stortingsrepresentant Gunvald Ludvigsen fra Sogn og Fjordane står bak et forslag i Stortinget om tvang i psykiatrien, som Venstres landsmøte i går sluttet seg til. Venstre krever en konkret handlingsplan fra regjeringen for å redusere tvangsbruken.

— Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleggelser i løpet av et år. Dette er et høyt tall. Norge ligger i toppen på statistikken som omhandler bruk av tvang i psykiatrien, sier Ludvigsen.

— En rapport fra SINTEF har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente.

Rapporten viser også at bruk av tvang er nært knyttet til fattigdomsproblematikk og bostedsløshet.

Erichsen, Jarl Fr.