Ifølge regjeringen er F-35 den eneste av de to kampflykandidatene som tilfredsstiller kravene til operativ evne som regjeringen har satt til Norges fremtidige kampfly.

Billigere enn Gripen NG

– JSF oppfyller alle kravene i de fire trusselbildene, mens Gripen NG oppfyller kun kravene i det internasjonale trusselbildet. JSF vurderes til å være bedre enn Gripen NG innenfor alle kampflyets hovedoppgaver – informasjonsinnhenting og overvåking, samt bekjempelse av mål i luften, på bakken og på havoverflaten, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Regjeringen argumenterer også med at kostnadene for F-35-flyene er 6 milliarder kroner lavere enn for svenske Gripen, og at valget bygger på entydige faglige konklusjoner.

Gir honnør til konkurrentene

En ekstern kvalitetssikrer har sluttet seg til anbefalingene og konkludert med at prosessen er gjennomført på en faglig og etisk forsvarlig måte, heter det pressemeldingen fra regjeringen.

– Vi har gjennomført en åpen og grundig prosess, og tilbyderne har gitt uttrykk for at de har oppfattet dette som en reell og rettferdig konkurranse. Jeg vil gi honnør til måten både de amerikanske og svenske myndighetene, og leverandørene Lockheed Martin og SAAB, har opptrådt på i denne krevende prosessen, sier Strøm-Erichsen.

Påvirker ikke nordisk samarbeid

Regjeringen legger til grunn at begge fly har vært mulige kandidater ut fra Norges sikkerhetspolitiske orientering og behov.

Anskaffelsen av nye norske kampfly vil ifølge regjeringen ikke påvirke utviklingen av nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid, og heller ikke svekke Norges vilje og evne til å delta aktivt i oppbyggingen av samarbeidet.

HO