— Jeg er rasende. Slik greier byrådet altså å omgå en omstridt sak, sier Gunvor Sen, leder i Skolenes Landsforbund og hovedtillitsvalgt.

Det var helt tilfeldig at hun fikk greie på budsjettsalderingen. Hovedtillitsvalgt i Lærerforbundet, Arild Reigstad, var tilfeldigvis innom rådhuset og fikk med seg oversikten over revisjonen etter forliket. Der står det at desentralisering av morsmålsundervisningen vil gi innsparing på 1,5 millioner kroner. Det kom som lyn fra klar himmel. Også for leder for komité for oppvekst, Oddny Miljeteig (SV).

— Dette er herjing. Ren misbruk av parlamentarismen, sier hun.

Det er snart ett år siden byrådet første gang foreslo å legge ned morsmålsundervisningen for fremmedspråklige i Bergen. Også den gang var forslaget uventet. Verken lærere eller administrasjonen var informert om at byrådet ville legge ned administrasjonen og flytte lærerne ut på enkeltskolene. Forslaget møtte politisk motstand. Bystyret syntes ikke det var noen god idé

Etter forslag fra Sosialistisk Venstreparti ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere flere organisasjonsmodeller. Høringsfristen på forslagene var 9. desember. Nå kan hele arbeidet ha vært bortkastet.

— Saken var på vei tilbake til komité for oppvekst. Jeg er målløs over måten byrådet nå har handlet på. Det er uhørt. For oss, for lærerne, organisasjonene, og ikke minst de barna dette gjelder, sier Miljeteig.

Saken blir behandlet i bystyret mandag.