Det var i forbindelse med en rutineanalyse av gummilistene som sitter i reaktorens yttervegg at feilen ble oppdaget. Elastisiteten til gummilistene var forandret.

– Vi tok en prøvebit av gummilistene i 1997 for at vi skulle kunne se hvordan gummien utvikler seg. Prøvebiten har siden da vært oppbevart i reaktoren, og det var på denne biten at vi oppdaget at elastisiteten hadde endret seg. Gummi eldes jo, sier informasjonssjef Claes-Ingen Andersson ved Forsmark til DN.se.

– Det er ingen risiko ved normaldrift av kjernekraftverket. Men dersom sikkerhetssystemet må kobles inn, kan det hende at disse gummilistene ville ha medført risiko. Samtidig skal man huske på at denne listen er bare en av tre gummilister, sier Andersson.

Personalet på Forsmark kommer til å fortsette å analysere situasjonen i løpet av lørdag, og driften av kjernekraftverket vil være stanset så lenge undersøkelsene pågår.

Stengningen av reaktoren begynte ved midnatt.

Lørdag skal den svenske statlige kjernekraftinspeksjonen (SKI) ha et møte om hendelsen.

– Dersom det hadde skjedd en ulykke er det ikke sikkert at sikkerhetssystemet hadde fungert som det skulle. Derfor ble det besluttet å stenge reaktoren, sier informasjonsdirektør Anders Jörle ved SKI til TT.

Lars Pehrson