Gammaglimt oppstår i universets kraftigste eksplosjoner, når tunge og superhete stjerner eksploderer og dør, når nøytronstjerner kolliderer og danner svarte hull eller når et sort hull svelger en nøytronstjerne.

Voldsom energi

Energimengdene som utløses er ufattelige. Gammaglimtet lyser en kort stund (fra brøkdeler av et sekund til noen sekunder) like kraftig som alle universets milliarder på milliarder av stjerner til sammen. Glimtet består av flere typer stråling.

Fra eksplosjonen strømmer gammaglimtet ut i to stråler, i motsatt retning av hverandre. Den som måtte stå i veien for en av disse strålene får det ikke greit, selv mange milliarder kilometer unna.

Tidligere massedød?

Senere forskning har reist spørsmålet om noen av massedødene som har rammet livet på jorden i forhistorisk tid kan skyldes gammaglimt. De siste 600 millioner årene har det forekommet fem masseutryddelser av dyr og planter på jorden.

Sannsynligvis var det en asteroide som avsluttet dinosaurenes æra for 65 millioner år siden. Årsaken til de andre masseutryddelsene kan ha vært vulkaner, asteroider eller — gammaglimt.

Den 22. februar 2001 nådde restene av et urgammel gammaglimt frem til jorden etter å ha vært på reise i 9 milliarder år. Utbruddet inoniserte jordens atmosfære og forårsaket til og med stråling på bakken. Hadde et slikt utbrudd skjedd i vår egen galakse kunne vår sivilisasjon bukket under.

Farlige stjerner nær oss

Dessverre er det nokså nylig oppdaget en hop med tunge, eksplosive stjerner ganske nær oss i Melkeveien. Bare 5.500 lysår unna i stjernebildet Svanen er det funnet mange stjerner som kan føre til dommedag på jorden når de eksploderer om en million år.

Energien de vil utløse er mer enn nok til å grille hele jordkloden. Spørsmålet er hvilken vei strålene med gammaglimt går, om de kommer vår vei. Beregninger viser at det er 40-50 prosent sannsynlighet for at slike gammaglimt treffer oss innen en million år fra nå.

Vår trøst er at det neppe kommer til å skje før det har gått cirka 100.000 år.

Ragnarok

Hvis eller når det skjer, vil jorden i et minutts tid bades i rundt 100.000 ganger dødelig stråling av gammastråling og andre energirike partikler. Alt organisk materiale vil begynne å brenne.

Så kommer et flere dager langt bombardement med kosmisk stråling, og skurer med såkalte sekundærpartikler som til og med trenger langt ned i bakken. Selv liv under jorden og i havene vil stryke med.

I FERD MED Å KOLLIDERE: Kunstnerisk fremstilling av to nøytronstjerner som er like ved å kollidere og smelte sammen. Det er nettopp avdekket at slike kollisjoner kan forårsake korte gammaglimt.