Medaljen «såret i strid» ble innstiftet i 2005 og gis ikke tilbakevirkende kraft lenger enn til januar 2004.

Over 250 FN— og Nato- veteraner har søkt staten om erstatning for psykisk belastningsskade relatert til oppdrag mellom 1978 og 1. januar 2010. Mange av disse har mistet store deler eller hele sine arbeidsevne som følge av skaden.

Tenker ikke på det

— Gi guttene denne medaljen og anerkjennelsen. Jeg synes den burde hatt tilbakevirkende kraft, de har betydelige skader og har mistet arbeidsevne, sier Anders Grindaker, talsperson i Veteranforbundet SIOPS.

— Det er jo også psykisk skade som er det store skadebildet, en helt vanlig skade i krig, det har det alltid vært, sier Grindaker.

Lasse Bolle synes medaljen burde hatt tilbakevirkende kraft.— Men dette er ikke noe jeg tar veldig tungt i dag eller tenker mye på, sier den 43 år gamle veteranen.

Han fremhever at det er fint om en slik anerkjennelse vil bli gitt de veteranene som har kommet etter ham i dag.

34 soldater har fått medaljen siden den ble innstiftet, følge dekorasjonsrådet. Ingen medaljer skal være tildelt for psykisk skade, selv om der på papiret og i teorien er hjemmel for det.Terskelen er høy.

I statuttene heter det: ”En såret defineres her som skadet på hvilket som helst sted på kroppen. Det er ikke påkrevd med en fysisk skade, men skaden må kreve legebehandling og legejournal må foreligge ...”.

Ifølge statuttene hjemler ikke posttraumatisk stresslidelse for medaljen; ”med mindre handlingen defineres som en krigspåkjenning som går klart utover det som en soldat kan forvente å møte, som for eksempel ekstreme former for fangenskap, være fanget i selvmordsoperasjoner eller andre meget alvorlige gisselsituasjoner som kan forårsake slike psykiske skader. Vedkommende må ha vært til behandling hos psykiater og medaljerådet krever en faglig begrunnelse fra psykiater”.

Ikke svar

Ifølge regjeringens egen handlingsplan ”I tjeneste for Norge”, som ble lagt frem 2. mai, ”har Danmark bestemt å tildele medalje for såret i strid også for psykisk skadede”. I følge tiltak nummer 6 i planen heter det:”Forsvaret vil vurdere anerkjennende tiltak for psykisk skadede, blant annet med utgangspunkt i danske erfaringer”.

— Jeg har ikke hørt noe om dette, men det hadde vært et veldig fint tiltak. Det er en skade på lik linje med andre skader, sier Lasse Bolle.

Fredag sendte BT følgende spørsmål til Forsvaret/Forsvarsdepartementet: Hva konkret ligger i «anerkjennende tiltak»? ”Medalje?”

— Jeg venter på svar fra fagavdelingen og kan ikke svare på dette nå, sa seniorrådgiver Eskil Grendahl Sivertsen.

Ifølge handlingsplanen skal tiltaket trå i kraft fra 2012.

Hva mener du? Bør psykisk skadede soldater få «såret i strid»-medaljen?

lasse_2.jpg
HÅVARD BJELLAND