De gamle krigerne greier ikke å holde seg i skinnet lenger. Tolv edsvorne menn med mangeårig bakgrunn fra topposisjoner i Sjøforsvaret har bestemt seg for å synge ut og kalle en spade for en spade.

Irritasjonen og skuffelsen over forsvarssjef Sverre Diesen og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen får det til å gnistre når de innvier BT i den sinnsstemningen som hersker blant pensjonerte offiserer for tiden. Nær sagt ved stille mobilisering har de samlet seg i den ærverdige kommandantboligen på Gravdal.

Ikke minst behandlingen av viseadmiral Jan Reksten og flaggkommandør Arne M. Grønningsæter i kjølvannet av Siemens-skandalen har utløst opprørsstemningen. De protesterer mot at disse to angivelig skal ha brutt et regelverk. Hvilket regelverk? undres de. Dessuten har jo ingen av dem hatt noen befatning med omstridte kontrakter som er inngått, blir det påpekt.

Svak statsråd

— Nå må vi kunne forlange at Økokrim gir denne saken topprioritet, slik at den «etterforskningen» som er igangsatt ikke trekker ut i tid. Den midlertidige løsningen som regjeringen har bestemt må for all del ikke bli permanent. Reksten har overhodet ikke fortjent å få en uverdig avskjed, sier kommandør Bjørn Krohn. Han sukker samtidig litt oppgitt:

— Forsvarsministeren greier dessverre ikke å holde «knektene» på plass. Vi har for lengst registrert at forsvarssjefen misliker Rekstens selvstendighet. I den situasjonen er det trist at statsråden ikke opptrer uavhengig nok. Det er rett og slett oppsiktsvekkende at hun «hiver seg på». Hun står for tett opp til Diesen. Hun er ikke flink nok til å sette sjøbein i forhold til en sterk og talefør forsvarssjef, sier han.

- Avledningsmanøver

De tolv forsvarsveteranene greier ikke å dy seg. Behandlingen av Reksten og de andre korrupsjonsmistenkte offiserene kan ikke forklares på annen måte enn at det ligger en skjult agenda til grunn:

— Behovet for en avledningsmanøver! mener den tidligere sikkerhetssjefen Kåre Julian Granmar, og får følge av tidligere kontreadmiral Rino Paus. Etter at forsvarsledelsen i flere år er blitt kritisert for manglende økonomistyring, kom denne saken som en kjærkommen anledning til å skifte fokus, slik de ser det.

— Dette er ikke annet enn en heksejakt! tilføyer Granmar, mens Leonhard Revang, den tidligere stabssjefen ved Forsvarets Overkommando, slutter seg til med like sterke ord.

Skremmes til taushet?

— Med så enorme midler som er i omløp på investerings- og innkjøpssiden i Forsvaret sier det seg jo selv at korrupsjonsfaren er stor?

— Ja, og det er ikke det minste rart at mange stiller seg det spørsmålet. Derfor er det særdeles viktig at Økokrim handler raskt og oppklarer hva som faktisk har skjedd i den aktuelle saken, svarer tidligere generalinspektør Hans K. Svensholt.

Både han og de andre er skremt av at takhøyden i Forsvaret er senket, og at offiserer skremmes til taushet. - Takhøyden er ikke større enn en krypeloft, utbryter Arne S. Olsen.

I kjølvannet av Karlsvik-saken er straffemetodene blitt mer sofistikerte, ettersom den ene etter den andre er blitt fratatt tidligere oppgaver. Ukultur er ordet, sier Krohn.

Tidligere sjef for Sjøkrigsskolen og Kystvakten, Lars T. Sætre, mener at det triste tidsskiftet skjedde under forrige forsvarssjef, Sigurd Frisvold. Sverre Diesen var en av hans nære medarbeidere, tilføyer han.

SINTE OFFISERER: Tolv tidligere toppoffiserer med sterke anklager, fra venstre: tidligere viseadmiral og stabssjef ved Forsvarets Overkommando Leonhard Revang, tidligere sjef for Forsvarets E-tjeneste Egil J. Eikanger, tidligere generalinspektør for Sjøforsvaret K.B. Olsen, tidligere sjef for Kystvakten Alf Håkon Klepsvik, Lars T. Sætre som også har vært sjef for Kystvakten, tidligere sjef for Vestlandets Sjøforsvarsdistrikt Rino Paus, tidligere generalinspektør Hans K. Svensholt, kommandør Bjørn Krohn, marineøkonom Arne S. Olsen, flaggkommandør Jens Jørgen Jensen, kommandørkaptein Sigbjørn Pedersen og tidligere sjef for Sikkerhetsstaben Kåre J. Granmar.
Lillebø, Jan M.