Hosein skal ifølge advokat Jan Erik Granmo ikke være i verken fysisk eller psykisk stand til å gjennomføre en minnestund med sin kone nå.

Klokken 19 mandag kveld skulle ektemannen tatt farvel med Gry i en privat minnestund i et begravelsesbyrå i Skien.

— Gamal Hosein ble hentet fra Skien kretsfengsel med fem minutters varsel i morges. Siden har han sittet i avhør og på glattcelle på politistasjonen. Mandag kveld var han fremdeles på politihuset, sier Granmo.

Riksadvokaten avgjorde tidligere mandag at Gamal Hosein ikke får delta i begravelsen til sin døde kone Gry.

Dermed blir statsadvokatens avgjørelse om at Hosein ikke får delta i sin kones begravelse stående. Hosein klagde denne avgjørelsen inn for Riksadvokaten.

I et brev til statsadvokat Kjetil Omholt skriver Riksadvokaten at han ikke finner grunn til å gripe inn i statsadvokatens skjønnsmessige vurderinger i saken og har derfor ikke realitetsbehandlet klagen fra Gamal Hosein.

NTB