Finansmannen Christer Tromsdal og hans rolle som politiagent var sentral i programmet, og Tromsdal mente programmet kunne sette livet hans i fare. Namsretten godtok dette synet, og forbød NRK å sende programmet.

NRK valgte å sende programmet på tross av namsrettens kjennelse.