Finansmannen Christer Tromsdal og hans rolle som politiagent var sentral i programmet, og Tromsdal mente programmet kunne sette livet hans i fare. Namsretten godtok dette synet, og forbød NRK å sende programmet.

NRK valgte å sende programmet på tross av namsrettens kjennelse.

Senere fikk NRK medhold fra Borgarting lagmannsrett om at forbudet var et inngrep i ytringsfriheten, men Tromsdal påkjærte kjennelsen til Høyesterett.

– Høy terskel

Spørsmålet var om Grunnloven eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjon tillot at domstolene ofret pressefrihet for å begrense risikoen for at Tromsdal kunne bli utsatt for voldelige represalier.

– Terskelen for at domstolene på egen hånd skal utvikle ytringsbegrensninger, bør være meget høy, heter det i kjennelsen.

– Den interesse Tromsdal måtte ha i å få TV-sendingen forbudt, er ikke tilstrekkelig tungtveiende til å gjøre inngrep i ytringsfriheten.

Ikke lovhjemmel

Høyesterett mener det ikke var lovhjemmel for å forby TV-sendingen.

– I et demokratisk rettssamfunn bør man definitivt ikke overlate til de kriminelle å sette rammene for den offentlige debatt. Trusler fra kriminelle bør motvirkes på annen måte enn ved å forby ytringer som de måtte mislike, eller som de av andre grunner måtte reagere på, heter det.

Bernander fornøyd

Kringkastingssjef John G. Bernander ble opprinnelig ilagt et forelegg på 150.000 kroner etter at Christer Tromsdal anmeldte ham for å ha trosset kjennelsen i namsretten. Bernander har nektet å vedta forelegget, og saken er berammet for Oslo tingrett senere i år.

Hva som nå vil skje med den saken er noe uklart.

– Jeg var aldri i tvil om at det var rett av meg som redaktør å gi grønt lys for at dette programmet kunne sendes, sier Bernander til NRK. Han legger til at det nå også er fastslått at det rettslig var riktig å gjøre det.

– Det ble skrevet et lite stykke pressehistorie med dagens avgjørelse i Høyesterett, sier Bernander som mener det vil være meget vanskelig å foreta noen form for forhåndssensur av norske medier etter Høyesteretts kjennelse.