Gallup de aller siste dagene før et valg kan bli en saga blott.

– Vi er åpne for det, sier statssekretær Dag Henrik Sandbakken (Sp) til Aftenposten. I høringsbrevet om forslag til endringer i valgloven står dette:

«Bør det innføres restriksjoner når det gjelder medienes adgang til å publisere meningsmålinger de siste dagene før valgdagen?»

– Det er all grunn til å se på dette. Det er viktig at valg gjennomføres så nøytralt og riktig som mulig. Meningsmålinger i sluttfasen kan påvirke styrkeforholdet mellom partiene, sier Sandbakken.

Departementer, fylkeskommuner og kommuner er blant høringsinstansene, sammen med medieinstitusjoner og meningsmålingsinstitutter. Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund tror det er en dårlig idé å forby meningsmålinger i valginnspurten.

– Jeg tror at all informasjon man kan få i opptakten til et valg, skjerper interessen og bidrar til en høy valgdeltakelse. Men det er en viktig utfordring for mediene ikke å overtolke tallene, sier Kokkvold.