— Dette vedtaket er en ren formalitet. Det viste seg nemlig tidlig i ulvejakten at Atndalsflokken består av åtte dyr, og ikke sju, som vi først antok, sier seksjonsleder Terje Bøe i Direktoratet for naturforvaltning til NTB.

Ulvejegerne i Østerdalen har hittil felt åtte ulver, hvorav to tilhører den såkalte Imsdalsflokken.

Jostein Sandvik i Statens naturoppsyn håper å felle de to siste ulvene i løpet av kort tid.

— Men dersom de to siste ulvene er alfaparet, kan det ta litt tid å jakte på dem. De er smartere og har mer livserfaring enn de yngre ulvene som til nå er felt, sier han. (NTB)