OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Den frittalende og populære valgforskeren har fått kraftig pryl i mediene de siste dagene. Han har gått inn i en rådgivergruppe for å få Arbeiderpartiets Pål Berrefjord innvalgt på Stortinget. — Var dette vel gjennomtenkt av en forsker som er avhengig av høy integritet?- Ja, for jeg oppfatter ikke dette som problematisk i det hele tatt. Jeg skal gi råd til Berrefjord på linje med all annen rådgivning som jeg utfører for politikere i de fleste partier. Full åpenhet Jeg kan da ikke legge meg opp i hvordan en politiker organiserer sitt arbeid. Det var Pål som ringte meg, ikke jeg som kontaktet ham, sier Aarebrot til Bergens Tidende.- Ved å delta i en slik gruppe har du likevel overskredet en grense?- Overhodet ikke. Det ville ha vært en helt annen sak om det skjedde fordekt. Jeg har alltid praktisert full åpenhet om hvor jeg står politisk. Verken Vidar Kleppe, Carl I. Hagen, KrFere, venstrefolk eller SVere har noen gang vært i tvil om det når de har bedt meg om råd.- Men å gå inn i en formalisert rådgivergruppe er langt mer forpliktende og røper et sterkt personlig engasjement?- Det er å trekke det altfor langt. Jeg har bare fått en telefonhenvendelse om å delta. Noe for Arne Sortevik? - Jeg må forresten minne om at jeg i 1985 var med i en tilsvarende rådgivergruppe for å hjelpe Mons Espelid, som var Venstres stortingsrepresentant i Hordaland. Men mine råd ble ikke fulgt, og han ble ikke gjenvalgt. Samtidig var jeg medlem av styret i Arbeiderpartiet i Bergen - uten at jeg hørte et skjevt ord fra mine egne av den grunn.- Da kunne du vel uten problemer også vært med i en rådgivergruppe rundt Arne Sortevik?- Det er en litt søkt problemstilling, selv om jeg til en viss grad ser parallellen. Jeg har vanskelig for å tro at han ville ha spurt meg om å være med. - Hykleri lønner seg - Føler du det belastende å få dette søkelyset rettet mot deg?- Nei, egentlig ikke. Men jeg er overrasket over å være nødt til å gjenta til stadighet hvordan jeg oppfatter mine roller. Dette rokker overhodet ikke ved min faglige integritet. Men jeg innser at hykleri er beste strategi for å få være i fred.- Hva mener du med det?- Jeg er bekymret når folk i mediene går rundt og innbiller seg at det å opptre fordekt er det samme som å være objektiv. Det er nok av dem som seiler under falskt flagg eller skjuler sine holdninger og sympatier, og som derved dessverre får status som "objektive". Evnukker og sex - Hadde det ikke vært bedre om du kuttet de formelle båndene til Arbeiderpartiet?- Jeg synes det er artig å se hva som foregår på innsiden av partiet. Som samfunnsmenneske er jeg dessuten interessert i at utviklingen skal gå i en bestemt retning. Det er et engasjement jeg har, uavhengig av min rolle som valgforsker.Den offentlige debatt kan ikke bare være preget av personer som avstår fra å organisere seg. Det er det samme som å forlange at bare evnukker skal uttale seg om sex, skratter Frank Aarebrot.

DISTANSE: - Jeg kan da ikke legge meg opp i hvordan en politiker organiserer sitt arbeid, sier førsteamanuensis og valgforsker Frank Aarebrot. (Foto: Marianne Hansen)