Nok en sak som handler om SV-statsråders håndtering av økonomireglementet dukket opp fredag kveld. Denne gang handler det om to tilskudd på 500.000 kroner hver til Kvinneuniversitetet Norden.

Forskningsdepartementet innrømmer nå at midlene burde vært lyst ut.

Grand old lady

Da SV-nestoren Berit Ås havnet i en uforsonlig strid om sitt hjertebarn — kvinneuniversitet - mobiliserte hun SVs toppolitikere. En ny stiftelse ble etablert, og den fikk umiddelbart millionstøtte fra SV-departementene.

Berit Ås er SVs grand old lady. Hun var partiets første leder da Sosialistisk Venstreparti ble dannet i 1975. Hun har sittet på Stortinget, og er en internasjsonalt kjent feminist og kapasitet på kvinneforskning. Hun var grunnlegger av og styreleder i Stiftelsen Kvinneuniversitetetr fra 1983. Stiftelsen har som formål å drive feministisk forskning.

Men et nytt styre og en ny ledelse ved Kvinneuniversitet endret stiftelsen arbeidsoppgaver, noe som førte til en bitter strid med Berit Ås.

Resultatet ble etableringen av en virksomhet; Stiftelsen kvinneuniversitetet Norden. Berit Ås er en av grunnleggerne, og nestleder i stiftelsens styre. Prosessen frem mot etableringen er gjennomført i nært samarbeid med SVs politiske ledelse i to departementer; Barne— og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Forskningsminister Tora Aasland har deltatt på flere møter med Berit Ås. Det har også statssekretæren til Audun Lysbakken - Henriette Westhrin.

Lovet penger

Allerede før Berit Ås sin nye feministstiftelse var formelt etablert, ble de lovet penger av både Tora Aasland og Audun Lysbakken. Ifølge et notat fra Kunnskapsdepartementet til Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet i desember 2010 vil departementene «hver gi tilskudd på kr 500.000 til virksomheten til Stiftelsen Kvinneuniversitet Norden, som nå er under etablering».

Det ble understreket at departementene ikke kunne gi støtte til opprettelsen av stiftelsen, men at tilskuddet ville bli utbetalt til en av Berit Ås’ støttespillere; Gunhild Vehusheia, som «som kan disponere tilskuddet på vegne av Stiftelsen Kvinneuniversitetet Norden».

Berit Ås hadde i de foregående måneder og år presset på overfor sine partikolleger i regjeringen med sine nye planer.

Den nå avdøde advokaten Ingjald Ørbeck Sørheim skrev eksempelvis i juni 2010 et omfattende notat om saken, og som han sendte til statsråd Tora Aasland. Her lanseres et forslag fra Berit Ås om at det etableres en ny stiftelse under ledelse av Ås.

Kort tid senere - den 28. juni 2010, møter forskningsminister Tora Aasland sin SV-kollega og statssekretær Henriette Westhrin, sammen med flere fra embetsverket i de to departementene. I møtereferatet heter det at departementene ikke har myndighet til å løse striden, siden det dreier seg om en selvstendig stiftelse.

Likevel konstateres det departementene kan bistå partene, og deretter skisseres følgende løsning:

«En omforent løsning vil kunne være at det etableres en ny organisasjon, for eksempel en stiftelse med det formål og oppgaver som dagens styre ønsker, og at Kvinneuniversitetet driftes videre innenfor gjeldende vedtekter».

Nye millioner

Også finansieringen drøftes på møtet mellom SVs regjeringspolitikere: «En mulig løsning vil være deling av tilskuddet til Kvinneuniversitetet, som opprinnelig ble gitt over KDs budsjetter, eller at det gis et engangstilskudd til stiftelsen. Det kan også vurderes om stiftelsen Kvinneuniversitetet kan motta midler over voksenopplæringsmidlene».

Avslutningsvis står det at forskningsminister Tora Aasland vil invitere Berit Ås og de opprinnelige stifterne til et møte om saken.

Det møtet fant sted 2. desember 2010. Deltakere var, blant andre, Tora Aasland og Berit Ås. Her ble de to departementenes løfte om 1 million kroner i støtte til Kvinneuniversitetets virksomhet gjentatt, og det ble i tillegg slått fast at Kunnskapsdepartementet «imøteser en begrunnet søknad om ytterligere midler fra Stiftelsen Kvinneuniversitetet Norden».

Fikk mer penger

Berit Ås’ nye stiftelse fortsetter å få millionbeløp fra sine SV-kolleger i regjeringen. Istatsbudsjettet for 2012 er stiftelsen tilgodesett med minst 1 million kroner fra Kunnskapsdepartementet.

BT har bedt Tora Aasland kommentere saken, men hun nekter å svare BT sine spørsmål. Aasland har henvist BT videre til Kunnskapsdepartementet.

Departementet har sendt videre en lang redegjørelse for tildelingene, og bakgrunnen for disse.

Ekspedisjonssjef i Universitets- og høyskoleavdelingen Toril Johansson sier til BT at departementene i 2010 og 2011 la til grunn at det ikke var krav om at midlene skulle lyses ut.

— I lys av det vi kjenner til i dag, burde disse midlene vært lyst ut, sier Johansson.

GA PENGER: Audun Lysbakken
SCANPIX