Forvekslingen skjedde i desember i fjor. Pasienten kom raskt under legebehandling og slapp unna med en del skader i munn og svelg.

Fungerende kommunaldirektør Lillian Fritzon i Bodø sier til NRK at uheldige omstendigheter er en del av forklaringen på den grove feilen som ble gjort. Middelet som brukes til å åpne tette rør, sto i samme skap som medisinen.

– Flaskene så like ut. Feilen som ble gjort, var at etikettene ikke ble sjekket før medisinen ble gitt, sier Fritzon.

Sykepleieren målte opp medisinen, men var ikke til stede da medisinen ble tatt. Kvinnen oppdaget at noe var galt og brukte trygghetsalarmen for å tilkalle hjelp.

Hjemmesykepleieren er fortsatt i arbeid. Fritzon sier at prosedyrene for å gi medisin er innskjerpet.

– Vi har også gått gjennom saken med pleieren, sier hun.