— USA og Japan er sammen med Canada blant verstingene når det gjelder klimapolitikken. Men også Norge har liten grunn til å være stolt over sin innsats i klimaforhandlingene, sier leder i Natur og Ungdom, Elin Lerum Boasson, til NTB. Klimapolitiet NU startet sin aksjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo. Aksjonistene kom trillende i en elektrisk bil merket «Klimapoliti». ý Dagens klimapolitikk i verden påfører miljøet skader for 40 millioner dollar hvert år ifølge FN. Vi gir med dette USA et klimaforelegg på 100 millioner dollar for sabotering av internasjonalt klimasamarbeid og ødeleggelse av jordas klima for framtidige generasjoner, sa Elin Lerum Boasson til en representant for den amerikanske ambassaden. Han fikk også utdelt en plakat med en jordklode på, hvor det var tegnet et ansikt med et trist uttrykk. Under sto det merket «klimabølle». Flere råtasser Den japanske ambassade fikk utdelt et forelegg på 40 millioner dollar fordi de ikke har ratifisert Kyoto-avtalen, det gjorde også den canadiske og italienske ambassade. Norge fikk også sin klimabot da aksjonistene kjørte innom regjeringskvartalet. Men Sør-Afrika, Sverige og Danmark ble derimot berømmet for sitt klimaarbeid av klimapolitiet. ý Vi skal gi Sør-Afrikas ambassade et bevis på at de er en «klimavenn», som en representant for de u-land som har begynt å gjøre noe med klimapolitikken sin. Sverige får bare en advarsel for sin klimapolitikk. Der har myndighetene gått inn for å gjøre noe med klimaproblemene ved å sette i gang tiltak i eget land, sier Lerum Boasson. Godt initiativ ý Jeg synes det er et meget godt initiativ å arbeide for å bedre klimapolitikken, sier Toshiko Shimizu, kulturattaché ved den japanske ambassaden, etter å ha mottatt beviset fra NU på at også Japan har mye de må rydde opp i sin klimapolitikk, og et klimaforelegg på 40 millioner dollar. Men aktuelt å betale forelegget blir det nok ikke, ifølge Shimizu. Hun påpeker likevel at det er viktig at hele verden går sammen for å bedre klimaet i verden, men at resultatet avhenger av at alle land er med, også USA.