Pettersen antydet også at Andersen veltet skylden over på Kristiansen for å komme unna saken. Prosedyren til Pettersen startet litt over klokken ni fredag morgen.

Advokat Tore Hilding Pettersen: — Baneheisaken har vært mye omtalt i mediene. Da straffesaken gikk for Kristiansand byrett var det en TV-reporter som beskrev de tiltalte som upåvirket og følelsesløse, og at ingen viste tegn til anger.

Denne beskrivelsen ble gitt andre dag under byrettsforhandlingene, og før bevisførselen var påbegynt. Mitt spørsmål i den forbindelses var hvordan kan man vise anger for en handling man ikke har gjort.

Reporteren hadde ikke noe innblikk i sakens dokumenter eller beviser, og etter min oppfatning har da journalisten vist at han tok et forhåndsstandpunkt til saken. Han var ikke den eneste journalisten som har tatt standpunkt. Ut fra et rettssikkerhetsmessig ståsted er dette et farlig standpunkt.

Det er farlig ikke å være objektiv. Ideelt sett, ut fra rettssikkerhetsmessige betraktninger, skulle lagretten egentlig stilt med blanke ark uten forhåndskunnskap om saken. I denne saken er det en umulighet. Det skyldes medieomtalen både før og under byrettsbehandlingen. Å sette sammen en jury uten forhåndskunnskap er en umulighet. Dere som sitter her nå, sa Pettersen henvendt til juryen, visste ikke at dere skulle sitte i juryen da saken var til behandling i byretten.

— Jeg regner med at det har påvirket dere som samfunnsbevisste mennesker. Derfor stilles det ekstra store krav til dere. Saken skal utelukkende bedømmes ut fra det dere har hørt i lagmannsretten. Jeg sier dette fordi dere skal være klar over at dere har en vanskelig jobb som dere må ta alvorlig.

Viggo Kristiansen har en alvorlig tiltale hengende over seg, og kan risikere lovens strengeste straff. Dere må være bevisst på at et standpunkt ikke styres av forhåndskunnskapen om saken.

Aktor har vært opptatt av hvilket motiv Jan Helge Andersen kan ha hatt for å trekke Viggo Kristiansen inn i saken.

— Etter mitt syn er det ikke nødvendig å lete etter andre motiv enn å redde sin egen fremtid for Jan Helge Andersen. Han visste at Viggo ble pågrepet samme dag. Det fremgikk av pågripelsesbeslutningen som han fikk se under arrestasjonen. Jan Helge Andersen nektet all skyld før det ble fremlagt et ugjenkallelig DNA-bevis om at han hadde vært på åstedet. På det tidspunkt hadde han en alvorlig anklage mot seg. Da etterforskeren ga ham stikkordet offer, grep Andersen tak i dette. I denne saken er det ikke aktuelt å lete etter et hevnmotiv. Det er ikke uvanlig at flere tiltalte i samme straffesak skylder på hverandre.

FORMANTE: Viggo Kristiansen forsvarer, Tore H. Pettersen, formante juryen.
Foto: Scanpix