Ga hele journalen til barnevernet

En overlege ved Kvinneklinikken sendte kopi av en hel pasientjournal til barnevernet. Nå får han kritikk fra Helsetilsynet i Hordaland.

Helsetilsynet i Hordaland mener overlegen har gått altfor langt i å tilfredsstille barnevernets informasjonsbehov.

«Etter vårt syn har du i dette tilfellet gått ut over det som er nødvendig for å vurdere omsorgssituasjonen til det aktuelle barnet», skriver de i et brev til overlegen.

Saken er nå oversendt Statens helsetilsyn, som skal vurdere om det er grunnlag for å gi overlegen en advarsel.

– En glipp

Overlegen sendte ut en kopi av journalen etter at barnevernstjenesten ba om å få den og «andre relevante opplysninger fra Kvinneklinikken vedrørende svangerskap, fødsel og tiden etter fødselen». Barnevernet hadde en mistanke om at det forelå en alvorlig omsorgssvikt.

– Vi har plikt til å sende over opplysninger når vi får en forespørsel fra barnevernet, men det som skal skje er at vi skal gjøre en vurdering av hvilke deler av journalen barnevernet trenger. Her har det skjedd en glipp, fordi hele journalen er sendt uten at det har skjedd en vurdering, forklarer klinikksjef ved Kvinneklinikken Britt Eide.

Barnevernet fikk i dette tilfellet tilgang på sensitive opplysninger som absolutt ikke hadde noe med kvinnens omsorgsevne å gjøre.

Endrer ikke rutiner

«Helsetilsynet i Hordaland ser alvorlig på saken fordi personen som her var vernet av taushetsplikten er klart identifisert og fordi deler av informasjonen som fremkommer i de utleverte opplysningene må anses å være særlig sensitiv informasjon”, står det i rapporten.

Der står det også at utleveringen har ført til en betydelig belastning for pasienten.

– Det er beklagelig når det skjer feil, men feil kan skje. Dette har ikke ført til endring av rutiner, fordi rutinene er klare nok, men vi har skjerpet inn de vi har, sier Britt Eide, som anslår at Kvinneklinikken får ti til femten henvendelser fra barnevernet i året.

Pasienten hadde i dette tilfellet bedt om at journalen måtte sperres for innsyn fra andre i forkant av episoden, men det er helt irrelevant, ifølge Helsetilsynet i Hordaland.

Siste fra Innenriks

Hareide åpner for å droppe reservasjonssaken

KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å droppe forslaget om legereservasjon hvis samvittighetshensyn likevel ivaretas, skriver Vårt Land.

o Anundsen vurderer å skjerpe terrorlovgivningen

Terrorlovene ble skjerpet for under ett år siden, men justisminister Anders Anundsen (Frp) er åpen for at lovene må skjerpes ytterligere på grunn av de mange nordmennene som har dratt for å krige i Syria.

o NRK: - Regjeringen sier nei til Dalai Lama

Regjeringen har bestemt seg for ikke å møte Dalai Lama når han kommer til Norge, etter det NRK erfarer.

o Avviste anke over ransforsøk fra Aksla-drapsmann

Frostating lagmannsretts ankeutvalg har avvist anken over ransforsøk fra 24-åringen som er dømt for drapet på Anja Weløy Aarseth i Ålesund.

o Aller Media kutter 50 årsverk

Til sammen 50 årsverk skal bort i mediekonsernet Aller Media i løpet av det neste året.

o Helleland dømt til fengsel for datainnbrudd

Tidligere Høyre-politiker Tor Johannes Helleland (24) er dømt til 60 dagers fengsel, 30 av dem ubetinget, for datainnbrudd.