— Jeg kan ikke motta en kulturpris fra en kommune som mandag vil selge det offentlige rom for 5,6 millioner kroner årlig i 15 år, sier Jon Skjerdal.

For første gang skulle byråd for kultur Henning Warloe dele ut Kulturprisen 2005, en nyinnstiftet pris i Bergen kommune. Prisen går til personer som har bidratt til å gi Bergen som kulturby et synlig løft. Jon Skjerdal, Nattjazzens sentrale mann i Bergen, fikk prisen fordi han har bygget opp Nattjazzen til et utstillingsvindu for byen.

Dørgende stille

Klappsalvene hadde knapt lagt seg før det hele fikk en dramatisk vending. Jon Skjerdal grep mikrofonen og gjorde det helt klart at han ikke kunne motta prisen under de rådende forhold. Dette hadde han ikke samvittighet til. Resolutt la han blomsterbuketten og diplomet som fortalte om et pengebeløp på 25.000 kroner på bordet. I salen ble det dørgende stille.

— Ved å selge det offentlige byrommet til den internasjonale reklamegiganten Clear Channel, gjøres det største visuelle inngrepet i byrommet i Bergen siden bybrannen. Ufrivillig vil dette påvirke mine barn og alle byens barn i 15 år fremover, mener Jon Skjerdal

— Bergen gjør knefall for kulturell ensretting ved å åpne byrommet for reklame fra et internasjonalt firma. Bergen blir som alle andre store byer i Europa.

— Annerledes

— Ved å si nei, vil Bergen være annerledes. Det vil bli lagt merke til. Da først kan vi markere oss som den kulturbyen i Europa vi ønsker å være, understreker Jon Skjerdal. Han oppfordrer bystyret til å være tøffe nok til å si nei når saken skal opp til behandling på mandag.

— Det står respekt av Jon Skjerdals handling. Jeg forstår at han handler ut fra en ærlig oppfatning, sier byråd for finans og kultur, Henning Warloe. Han mener Skjerdal nå forskutterer et vedtak som ennå ikke er gjort. Her kan det tenkes at saken utsettes og at bystyret kommer frem til noe annet enn det som er innstilt.

Henning Warloe ser muligheter i den nye avtalen som er forhandlet frem med Clear Channel. Bergen vil få midler til gode tiltak og bl.a. 50 reklameflater som kan brukes til kulturformål. Her kommer avtalen kulturlivet direkte til gode.

Jon Skjerdal og Henning Warloe har nylig vært i to timers debatt om saken og kunne gjerne brukt noen timer til. De er grunnleggende uenige. Men de er enige om at det er vettugt av Bergen kommune å opprette en kulturpris. Jon Skjerdal har jobbet for dette i arbeidet med den kulturelle veiplanen. Men akkurat nå kan han ikke selv ta imot den. Han kan ikke være med på å overlate byrommet til et internasjonalt selskap.