— Jeg husker at vi var særdeles kritisk til at de skulle stoppe oppryddingen. Vi hadde flere områder der vi mente ryddejobben ikke var gjort godt nok, sier Espen Villanger.

**Les også:

Sjekket bare noen få steder**

I 2004 var han varaordfører i Fjell kommune, og en av dem som møtte fast i møtene mellom Kystverket, aksjonsledelsen og kommunene. I sluttfasen advarte han og andre om at oljen kunne bli liggende hvis arbeidet ble avsluttet.

Opphetet debatt

Nå viser det seg at Villangers frykt ikke var ubegrunnet. Bergens Tidende avslørte mandag at det fortsatt finnes til dels store oljerester på holmer og øyer vest for Askøy. Disse lå i strømmen rett nordvest for havaristedet til MS «Rocknes» i Vatlestraumen.

— Når badestrender er tilgriset, er det ikke rent nok. Da må vi bruke de pengene som trengs for å rense opp, sier Villanger, som nå er forsker ved Christian Michelsen Institutt.

Han var ikke den eneste som reagerte i 2004. I et møtereferat finner ordfører Albrigt Sangolt i Sund kommune at de folkevalgte prøvde å forlenge arbeidet.

— Vi ble informert om at det fortsatt fantes 10 tilgrisede posisjoner. Jeg husker at det ble et spørsmål om penger.

Også daværende fungerende ordfører i Askøy, Åge Rosnes, husker en opphetet debatt.

— De visste at det var en del olje igjen. Diskusjonen gikk på nytte i forhold til kostnader ved å fortsette oppryddingen, sier Rosnes.

Han mener det var vanskelig for ordførerne som lekfolk å argumentere for fortsatt opprydding.

— Vi kunne ikke komme med faglige argumenter. Det som ble viktig for oss, var å få en økonomisk garanti for at vi ikke skulle bli sittende igjen men regningen, sier Rosnes.

Ordførerne møtte både Kystverket og det interkommunale utvalget for akutt forurensing (IUA), som sto for utføringen av oljevernaksjonen.

«Sterke reaksjoner»

Til BT mandag uttalte havnedirektør Gunvald Isaksen at avslutningen på oppryddingen kom brått på dem.

— Det ble ikke bevilget mer penger den gangen, sier Isaksen.

I IUA sin egen evaluering av «Rocknes»-oppryddingen, er den plutselige avslutningen noe av det som blir mest kritisert. Blant annet står det at det «både da og i ettertid har kommet relativt sterke reaksjoner på at departementet valgte en slik linje. Flere av dem som var engasjert i aksjonen, mener den ble avblåst for tidlig.»

Det var IUA som sto for selve oppryddingen etter at lasteskipet kantret. Opp mot 555 tonn olje lekket ut. Litt over 200 av dem ble tatt opp i aksjonen.

IUA skriver videre at det «ikke er overraskende at kommunene reagerer negativt når de får beskjed om at de må klare seg uten statlige tilskudd på et tidspunkt de ikke selv anser oppryddingsaksjonen som fullført».

Oljeaksjonen ble finansiert av Kystverket, som igjen fikk pengene fra Fiskeri- og kystdepartementet. Til sammen brukte staten nærmere 140 millioner kroner på oljevernaksjonen.

Hva synes du om saken? Si din mening i kommentarfeltet!

AVSLUTTET: Kystverket fikk beskjed om at 10 områder i skjærgården fortsatt var tilgriset av olje. Likevel avsluttet de opprensingen etter «Rocknes» i 2004. Ordførerne fikk høre at det ikke var mer penger.
RESTER: Denne steinen er fra Lamholmen, en av holmene som ikke ble besøkt under sluttbefaringen etter oljeopprydningen.
Helge Sunde