De uttrykte også bekymring for høye og ustabile oljepriser, men fastholdt at verdensøkonomien er solid nok til å være springbrett for fortsatt vekst. Solid grunnlag — Mens den globale økonomien har saktnet mer enn ventet det siste året, er det økonomiske grunnlaget fortsatt solid nok til å fremme ny vekst, heter det i erklæringen.Statslederne fra Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og USA lovet å forbli årvåkne og fremtidsrettede for å sikre fortsatt vekst.- Vi lover å bidra til global vekst ved å føre en politikk som oppmuntrer til økt produktivitet, gjennom strukturelle reformer, fri handel og sterkere internasjonal økonomisk samarbeid, heter det videre.I kunngjøringen pekes det på nedgangen både i USA og Europa, men i begge områder er de langsiktige utsiktene gode, mener statslederne.