Vedtaket er i tråd med regjeringens forslag om gradvis nedbemanning.

Ikke heldig tall I dag er 31 av landets 107 fyr bemannet. Sentrumspartiene og Fremskrittspartiet mener at fysisk tilstedeværelse gir trygghet i forhold til å observere skipsbevegelser og i gitte situasjoner kan ha en sikkerhetsmessig betydning.

— 31 bemannede fyrstasjoner er ikke noe hellig tall. Men vi tar på alvor det regjeringen selv skriver, nemlig at den fysiske tilstedeværelsen gir en trygghetseffekt og at noen av fyrstasjonene utfører andre viktige oppgaver for ferdselen langs kysten, sa saksordfører Jan Sahl (KrF).

50 av de i dag 116 ansatte skal overføres til Kystverket og arbeide med vedlikehold. Det nye utstyret for å utføre tjenestene på fyrstasjonene er beregnet til å koste mellom 75 og 80 millioner kroner. NTB

FYR-STRID: I dag er 31 av landets 107 fyr bemannet. Sentrumspartiene og Fremskrittspartiet mener at fysisk tilstedeværelse gir trygghet i forhold til å observere skipsbevegelser og i gitte situasjoner kan ha en sikkerhetsmessig betydning.