I Rotterdam gikk man inn på en liten del av en motorvei (3,5 kilometer) og reduserte fartsgrensene. CO2 utslippene ble redusert med 15 prosent, eller tilsvarende 1000 tonn på denne korte strekningen. Dette ble gjort som en mindre test. Store kontroller på større område må til for å få de store reduksjonene.

Da London innførte rushtidsavgift ble CO2-utslippene redusert med over 16 prosent i forhold til året før. Den engelske hovedstaden satte også i gang tiltak for å fylle opp halvtomme lastebiler. Det er anslått at utslippene ble redusert med 75 prosent.

Miljøsonen i Praha reduserte CO2-utslippene med 1650 tonn per år ved å legge begrensninger på hvor tunge kjøretøy som fikk kjøre inn i byen.

British Telecom økte bruken av videokonferanseutstyr og reduserte sine reiser nasjonalt og internasjonalt. For 2006 ble det beregnet at bruk av slik utstyr reduserte utslippene med 100.000 tonn.