Ofte forbindes alkoholisme med mange samfunnsproblemer. Denne gangen har forskerne satt øynene på mer utbredt fyll, definerte som fem drinker eller mer i en omgang. Ifølge en ny undersøkelse foretatt i New Mexico fører denne typen fyll til mange problemer som fyllekjøring, vold og alkoholskader, skriver nettstedet forskning.no

— For å forhindre de fleste alkoholrelaterte skader, inkludert alkoholisme, må vi fokusere på overdreven drikking, ikke bare på alkoholisme. Dersom vi er opptatt av alkoholisme vil vi bare legge merke til en liten prosent av dem som står i fare for å forårsake eller bli utsatt for alkoholrelaterte skader, sier Jim Roeber som er epidemolog og forsker på alkoholbruk og arbeider for helsemyndighetene i New Mexico.

Også i Norge peker forskere på «hverdagsfylla» som årsak til mange sykdommer og skader.

— Blant alkoholforskere er det enighet om at mye av alkoholskadene skyldes den umiddelbare beruselsen blant det store flertallet som ikke er kroniske misbrukere, men som til tider drikker for mye, forklarer forskningsleder Ingeborg Rossow ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS til forskning.no

Forskning fra SIRUS tyder på at det «kontinentale»alkoholkonsumet som mange har etterlyst i Norge, ofte kommer på toppen av helgefylla som også har blitt verre de siste årene.

Rossow sier WHO (Verdens helseorganisasjon) regner 40 prosent av alkoholrelaterte sykdommer skyldes vold, ulykker og selvpåførte skader, mens de resterende 60 prosentene fordeler seg som kreft, psykiske lidelser og skader på indre organer (særlig lever).