12 av de 18 milliardene tilskrives arbeidslivet.

Tallene er utarbeidet av professor Sverre Nesvåg ved Rogalandsforskning. Mens man tidligere fant flest problemer blant arbeiderklassen, har bruken av alkohol i dag spredt seg. Mest drikking er det i mannsdominerte yrker og i kunnskapsbedrifter.

De som har løs tilknytning til arbeidsplassen, og dermed er mye på farten, er blant stordrikkerne, skriver HK-Nytt.

– Å overse problemer på arbeidsplassen er lite kollegialt. Men å håndtere rusproblemer på jobb er først og fremst et lederansvar, sier fagkonsulentene Hasle Løchen og Hans Ole Berg hos Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani (AKAN).

Ledelsen må ta grep, innkalle den ansatte til møte og eventuelt sette inn tiltak, som ledd i en godt gjennomarbeidet ruspolitikk på arbeidsplassen, foreslår konsulentene.

Ifølge tallene fra professor Nesvåg er én av fem bedriftsledere bekymret for de ansattes forhold til rus.

Samtidig har fem prosent av arbeidsstokken et rusproblem som påvirker jobben, og syv-åtte prosent av arbeiderne har et rusbruk som i perioder påvirker jobben. Videre viser det seg at to prosent av de ansatte bruker ulovlige rusmidler og medikamenter, og én tredel av alt korttidsfravær er rusrelatert. 15-16 prosent av langtidsfraværet er rusrelatert.