KARI PEDERSEN

— Helt idiotisk å måtte ut med så mye for å komme seg på skolen, mener 16 år gamle Thomas Storegjerde.

Thomas bor på Sandsli og busser hver dag til Slåtthaug videregående skole der han tar mekanisk grunnkurs. Avstanden er mer enn seks kilometer, og Thomas får derfor gratis skolereisekort.

Neste år kan det være slutt på ordningen med fri skoleskyss i Hordaland. I stedet skal elevene henvises til å kjøpe ungdomskort som i år koster 380 kroner måneden.

Thomas har ikke ungdomskort. De gangen han tar buss på fritiden, kjøper han enkeltbilletter.

— Forsvinner skolekortet blir det vel til at jeg kjøper ungdomskort, sier førsteklassingen.

Ungdomskort til sjøs

I dag skal fylkespolitikerne i samferdsleutvalet ta stilling til forslaget om å samordne skoleskyssen med ungdomskortet.

Bakgrunnen er et forslag for Austevoll-ordfører Helge André Njåstad (Frp) om å utvide ungdomskortet til å gjelde også på ferger og hurtigbåter.

Fylkesrådmannen har nå sett på hvordan det kan gjøres og foreslår overfor politikerne å finansiere utvidelsen ved å fjerne retten til fri skoleskyss for elever som har et akseptabelt kollektivtilbud.

Disse kan i stedet kjøpe seg ungdomskort til 380 kroner måneden.

- Dårlig løsning

Eivind Freng Dale, leder i Elevorganisasjonen i Hordaland, advarer politikerne mot denne løsningen:

— Det er bra at ungdomskortet utvides, men politikerne må finne andre måter å ta regningen på enn å frata skoleungdommer fri skoleskyss. For mange som bor på hybel og har dårlig råd fra før, er det en stor belastning å måtte ut med nesten 4000 kroner mer i året, sier Eivind Freng Dale og legger til:

— Fylkespolitikerne burde dessuten ta konsekvensen av at de nettopp har vedtatt fritt skolevalg, som vil føre til at mange ufrivillig får lengre skolevei.

Fylkesrådmannen hevder overfor politikerne at mange skoleungdommer misbruker skolekortet ved å låne det bort eller selge det. Dette stiller lederen i Elevorganisasjonen seg uforstående til.

— Jeg kjenner ikke til at det skjer. Heller ikke kan jeg se at det er et argument for å fjerne den frie skoleskyssen.

Rammer 6000

Eivind Freng Dale mener fylkeskommunen i stedet skulle markedsført bedre ordningen med frivillig samordning av skolekort og ungdomskort. De som sier fra seg skolekortet, får 600 kroner i årlig rabatt på ungdomskortet.

Ifølge fylkeskommunen er det ca. 9000 elever i den videregående skolen i Hordaland som har fri skoleskyss.

En tredel av disse bor så avsides til at de faller under kriteriene departementet har satt for å fjerne skoleskyssen.

Gevinsten for fylket ligger i at halvparten av de 6000 som mister skolekortet vil kjøpe ungdomskort. Dette gir fylket en ekstrainntekt på 5,3 millioner kroner.

Det er nok til å dekke utgiften ved å la ungdomskortet gjelde på ferger og hurtigbåter, samt Flaggruten og Kystbussen.