— Jeg ser med gru på hva som vil skje når sauene snart slippes ut på beite, dersom det er to ulver i området, sier fylkesveterinær Kjetil Gabriel Espeland til NTB. Tirsdag sendte han en anmodning til Direktoratet for naturforvaltning om tillatelse til å felle de to ulvene som har tilhold i Lillesand og Lyngdal. Han håper på en rask avgjørelse.

— Ulven som har tilhold i Lillesand har vist seg å være svært aggressiv. Den har tatt flere dyr, og er kommet helt ned til fjøsdøra, ifølge fylkesveterinæren.

— En firedel av sauene i Norge beiter i dette området. Jeg frykter en dyretragedie dersom disse ulvene ikke fjernes fra beiteområdene. Om kort tid slippes sauene ut på beite. Mange rogalandssauer beiter i Setesdal-Vestheieneområdet. I alt er det 550.000 sauer i de tre fylkene.

(NTB)