På forhånd var det uklart om fylkespolitikerne ville klare å lande et klart standpunkt til hvor fremtidens fergefrie E39 skal gå. Men i dagens møter i henholdsvis samferdsels -og fylkesutvalget sikret Venstre, Høyre og Frp flertall for midtre trasé.

— Vi vektlegger kortest mulig reisetid, flere og større bo- og arbeidsregioner og rask prosjektrealisering, sier fylkesvaraordfører Mone Hellesnes (V).

— Derfor er midtre trasé det riktige valget for Hordaland.

Bro ikke vedtatt

Midtre trasé krever krysning av Bjørnafjorden. Med bro, har de fleste tenkt. Slett ikke sikkert, mener Venstre og Hellesnes.

— Dette er et vedtak om trasé, ikke om bro over Bjørnafjorden. Det er mange ulike teknologiske muligheter for transport over Bjørnafjorden, og den diskusjonen må komme senere, på et større faktagrunnlag, sier hun, og legger til:

— Vedtaket gjør det klart at det må tas hensyn til natur og friluftsliv.

Blant annet krever fylkesutvalget at det legges frem et klima- og karbonregnskap for strekningen. Videre krever de at det ikke skal legges opp til noen midlertidige løsninger med ferge, samt at det skal legges til rette for fremtidige tverrsamband til Fusa og Austevoll.

Ber regjeringen lytte

I siste punkt i sekspunktsvedtaket fra fylkesutvalget ber fylkespolitikerne om at E39 mellom Bergen og Stavanger skal legge til rette for en fremtidig jernbanetrasé, men bare hvis det ikke vil forsinke eller fordyre prosjektet vesentlig.

— En slik jernbane ligger langt frem i tid, men vi må tenke langsiktig, sier Hellesnes.

— Nå må regjeringen lytte til de lokale folkevalgte, som ber om at midtre trasé skal bli valgt.