Ansvaret lå tidligere hos Statens forurensningstilsyn (SFT). Konsesjoner knyttet til avfallsforbrenning, fyringsanlegg for rene brensler, støy og flyplasser har dermed blitt fylkesmennenes ansvar. Fylkesmennene har fått myndighet til å behandle saker som omfattes av forurensningsloven.

Målet er at SFT skal få frigjort tid til nasjonale og globale miljøproblemer som klimaendringer og arbeidet med helse— og miljøfarlige kjemikalier, skriver SFT i en pressemelding.NTB