Fylkesmannen har liten tro på innrapporterte tall fra reineierne. 400 eiere hevder å ha mistet 54.044 rein, hvorav i underkant av 38.000 kalver. Rovdyr skal ha tatt nesten 44.724 rein, noe som er et voldsomt tall sammenlignet med hvor mange jerv, kongeørn, gaupe og ulv det faktisk finnes i Finnmark, skriver Aftenposten.

I bare 415 tilfeller kunne reineierne legge fram faktisk dokumentasjon for at reinen er drept av rovdyr.

Ifølge Stig Sandring ved Fylkesmannens miljøvernavdeling viste siste telling av rein i Finnmark 168.448 dyr. Sammenlignet med det påståtte tapstallet, skal dermed reineierne i Finnmark i fjor ha mistet hvert tredje dyr.

Av de 5.917 dyrene som Fylkesmannen nå har innstilt på å gi erstatning for, mener Fylkesmannen at 2.749 er tatt av jerv. Kongeørna får skylden for 1.755 tapte dyr, mens 1.348 skal ha blitt tatt av gaupe og 63 av ulv, ifølge Fylkesmannen.

Totalt skal Fylkesmannen utbetale 12.397.312 kroner til de 400 reineierne.