– Dette er såpass alvorlige beskyldninger at vi er nødt til å ta tak i dem, sier fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus til NTB.

Dagens Næringsliv hevder at en navngitt psykiater ved Oslo militære legekontor, sammen med en psykolog skaffer til veie falske legeerklæringer til en rekke kjente kriminelle. Legeerklæringene skal sørge for at tiltalte ikke blir dømt eller de skaffer dømte kriminelle best mulig soningsvilkår.

Avisen sendte i september journalister under dekknavn til både psykiateren og psykologen for å be om en falsk legeerklæring. En journalist fikk kjøpt en slik legeerklæring for 8.500 kroner.

I et intervju med Dagens Næringsliv benekter begge å ha solgt falske legeerklæringer eller gjort noe ulovlig.