Politimesteren ble frikjent for rasisme, men Spesialenheten presiserer at politiet ikke skal bruke slike ord, og at det kan føre til svekket tillit til politiet, melder NRK.

Fyhn er imidlertid ikke enig i kritikken.

– Det er ikke spesialorganets oppgave å være et moralorgan, og det vil jeg se nærmere på. Noe utover det har jeg for øyeblikket ikke å si, sier Fyhn.