Det var etter en seriekamp 18. november at Comet klaget på at Furusets supportere kom med rasistiske tilrop mot André Mattson, som har delvis haitisk bakgrunn og er mørk i huden. Furuset har på sin side hevdet at anklagene er grunnløse.

I brevet til klubbene fra ishockeyforbundet heter det at de tar klagen «meget alvorlig», I konklusjonen etter behandlingen av saken heter det: «Vi finner at anklagen mot Furuset-supporterne er såpass alvorlig at kravet til bevisførsel må være strengt, og vi synes ikke den foreliggende dokumentasjon gir tilstrekkelig grunnlag til med sikkerhet å hevde at rasistiske tilrop faktisk ble brukt fra supporternes side. Comets klage på dette punkt avvises derfor.»

Forbundet sier videre at oppførselen til supporterne ikke var slik det var rimelig å forlange, og NIHF forlanger at Furuset ved fremtidige bortekamper sørger for på forhånd å ha kontaktet hjemmeklubben, og dessuten sørger for å ha med et tilfredsstillende antall egne vakter til å håndtere klubbens egne supportere.

NIHF er tilfreds med at Comet rapporterte om hendelsen, men mener at den burde ha vært holdt unna mediene.