Ungene elsker den. Helsearbeiderne gjør det samme. Ja, det finnes vel knapt en familie uten et par fargesterke plastsko i skapet. Men nå slår forskere i Sverige alarm.

Naturskyddsföreningen har undersøkt en rekke sko for å finne ut hvilke stoffer de inneholder. Blant dem er crocs-modellen fra Din Sko som selges i Norge.

— Fokuset på sko og miljøgifter er nærmest fraværende. Vi forventet å finne kjemikalier, men at det skulle stå så dårlig til var vi ikke forberedt på, sier prosjektleder Frida Hög i Naturskyddsföreningen.

Fosterskader

Alle 27 skoene som ble undersøkt inneholder til dels store mengder tungmetaller, og 17 av disse inneholder ftalater.

Ftalater brukes for å gjøre hard PVC-plast myk slik at man kan lage for eksempel sko av dem. Det finnes mange ftalater. Tre av dem er forbudt i barneprodukter fordi de er helsefarlige.

Dyreforsøk har vist at disse ftalatene kan føre til fosterskade og kjønnsforandring på fostre.

— Risikoen for at kjemikaliene kan løses opp og trekke inn i huden er absolutt til stede, selv om vi ikke har klart å bevise at dette skjer. Uansett er dette unødvendige kjemikalier å bruke i slike produkter. Vi burde ikke risikere at barna våre får skader på grunn av dette, sier Hög.

- Still krav til butikken

Hun anbefaler forbrukerne å spørre om hvilke stoffer som er brukt i skoene før de kjøper dem.

— På den måten blir forhandlerne tvunget til å forholde seg til dette spørsmålet, sier hun.

Fire av skoene som var med i undersøkelsen er kjøpt i Sverige. To av dem er kjøpt i butikkene Din Sko og Eurosko som også finnes i Norge.

Både Björn Borg, Eurosko og svenske Skopunkten har trukket tilbake produkter etter at resultatene ble kjent. Disse produktene inneholdt ftalatene DBP og DEHP, som er forbudt i småbarnsprodukter.

Children's slipper fra Din Sko inneholdt tungmetaller som krom, kobber, mangan, nikkel og bly.

Crocs Cayman fra Team Sportia inneholdt spor av kadmium.

Ønsker å forby ftalater

Det er ikke forbudt mot bruk av ftalater i sko til voksne, Statens Forurensningstilsyn (SFT) regner ftalater generelt som problematiske stoffer og ønsker ut fra føre-var-prinsippet å forby dem.

— Problemet er at vi ikke har nok kunnskap om dem til å kunne regulere bruken. Vi har likevel foreslått regulering av en ftalat til, sier seniorrådgiver Morten Helle i SFT.

De fleste plastskoene som var med i undersøkelsen brukes uten sokker og i varmt vær. Ftalater vaskes ut i vann.

— Stoffene kan i prinsippet løses opp og trekke inn i huden på grunn av svette. Utfordringen er at produsentene forlanger at det skal bevises at stoffet er farlig før det forbys. Dette kan være vanskelig, og dermed fortsetter bruken, sier Helle.

- Kan Norge forby stoffene uavhengig av andre land?

— Det blir vanskelig med en generelt forbud, og skal vi forby enkeltstoffer, må vi godtgjøre tilstrekkelig sikkert at stoffet er farlig, sier han.

Din sko: -Vi stiller strenge krav

Malin Kemi er informasjonsrådgiver i Din Sko og er godt informert om den svenske undersøkelsen.

— Det er selvsagt ikke bra hvis det finnes farlige stoffer i våre sko. Samtidig er det viktig å påpeke at det ikke er ulovlige stoffer i de produktene vi selger, sier hun.

Ifølge informasjonsrådgiveren har skokjeden langt strenger krav til sine produkter enn det EU pålegger dem.

— Vi jobber kontinuerlig med å sikre at at skoene våre produseres på en best mulig måte. Det er et stort arbeid å holde seg oppdatert på alle disse stoffene, sier Kemi.

— Kan du garantere at skoene dere selger i butikken ikke er til skade for brukerne?

— Ja, jeg garanterer at vi stiller krav til at våre sko ikke skal inneholde stoffer som er skadelige.

Er du bevisst på farlige stoffer når du kjøper sko? Diskuter saken under!

POPULÆRE: De fargerike plastskoene brukes av tusenvis av nordmenn, men de færreste vet at produktet fra Din Sko inneholder tungmetaller.
Kristin Jansen