Togtrafikken på Østlandet er i gang igjen etter at feilen på signalanlegget er utbedret, opplyser Jernbaneverket.

Det var tidligere i kveld full stans i all togtrafikk på hele Østlandet bortsett fra noe trafikk mellom Skøyen og Ski.

— Trafikken gikk kun på én strekning – mellom Skøyen og Ski. Alt annet i østlandsområdet ble rammet av feil i fjernstyringssystemet vårt, fortalte pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket til NTB.

Fagfolk gikk raskt i gang med å finne ut hva som hadde skjedd.

Men bare etter 15 minutter var feilen rettet, ifølge Jernbaneverket.

Det må imidlertid påregnes forsinkelser utover kvelden

Til nærmeste stasjon

Feilen gjorde at det er mulig å kjøre tog i redusert hastighet til nærmeste stasjon.

— Det førte til forsinkelser i togtrafikken en periode.

Jernbaneverkets førsteprioritet var å få i gang tog på utsatte strekninger som i Oslotunnelen, slik at disse kunne kjøres frem til Oslo S, Nationaltheatret og Skøyen.