— Kommunen har ikke funnet grunnlag for å iverksette tiltak overfor rådmannen, skriver ordfører Hauk Johnsen (Ap) i en pressemelding sendt ut midt under et formannskapsmøte i byen torsdag.

Formannskapet ville ikke suspendere den underslagssiktede rådmann Svein Tore Dørmænen, men innvilget ham ifølge pressemeldingen ferie fra torsdag.

Rådmannen selv avviser overfor NTB at han har gjort noe straffbart, og sier han vil vurdere å gå tilbake på jobb etter to dagers ferie.

- Burde trekke seg - Rådmannen burde selv ta initiativ til å trekke seg mens etterforskningen pågår. Når han ikke gjorde det, burde formannskapet tatt affære, sier Roald Bønå, leder for kontrollutvalget i Vadsø kommune, til NTB. Han er likevel ikke overrasket på bakgrunn av forhistorien i saken.

Det var kontrollutvalget som først reagerte på disposisjoner som rådmannen hadde gjort. Utvalget ledet av Bønå la i mai frem en rapport der flere forhold ble påpekt. Det gjaldt blant annet uttak av reiseforskudd uten attestasjon og manglende dokumentasjon på at reiser var foretatt. Videre ble det avdekket at det ikke var betalt husleie for en kommunal bolig som rådmannen hadde leid. Da han senere kjøpte boligen, holdt han tilbake en del av kjøpesummen uten at utvalget fant noe grunnlag for det.

Kontrollutvalget anbefalte at rådmannen ble sagt opp, men han fikk i stedet støtte både fra ordfører og bystyret i Vadsø. Ordføreren ville i stedet sparke kontrollutvalget, men dette fikk han ikke flertall for.

Ville anmelde - Vi i kontrollutvalget stilte oss uforstående til det som skjedde, sier Bønå.

— Vi mente at saken burde oversendes politiet for å få avklart om det var begått noe straffbart, men bystyret valgte å ikke gjøre noe mer med saken.

Bønå sier at kontrollutvalget anså seg ferdig med saken etter bystyrets behandling. Han antar at politiet aksjonerte mot rådmannen på bakgrunn av det oppstyret som har vært i mediene om saken senere.

Han er likevel skuffet over at formannskapet heller ikke nå reagerer.

— Som innbygger synes jeg det er både trist og nesten litt ydmykende at kommunen ikke gjør noe som helst med at den har en rådmann som er under politietterforskning, sier han.

Avviser Ordfører Hauk Johnsen skriver i pressemeldingen fra kommunen at politiet ikke har noe mer å bygge på enn det som var kjent i mai. Kommunen har ikke mottatt noen nye opplysninger som endrer vedtak gjort i bystyret i mai, heter det.

Ifølge VG bygger politiet siktelsen på to forhold: Uttak av reiseforskudd uten dokumentasjon av reise og en takst på huset som rådmannen kjøpte av kommunen.

Rådmann Svein Tore Dørmænen sier at han avviser de to punktene og ikke har gjort gjort noe straffbart.

— Ut over det har jeg ikke tenkt å kommentere noe mer nå, sier rådmann Dørmænen til NTB.

Han er glad for at formannskapet har uttrykt tillit til ham, men finner det også naturlig på bakgrunn av at det etter hans og formannskapets syn ikke er kommet frem noe nytt i forhold til det som lå på bordet i mai.

I pressemeldingen fra kommunen heter det at rådmannen er innvilget ferie. Rådmannen sier at dette bare gjelder torsdag og fredag.

— Vil du gå på jobb som vanlig i neste uke?

— Jeg vil selvsagt vurdere situasjonen før jeg bestemmer meg, sier rådmannen i Vadsø.

— Jeg har fått en full gjennomgang av hele saken, og noe mer er det ikke. Og det går på nøyaktig de samme tingene som var oppe i mai i forbindelse med kontrollutvalgets sak, sier ordføreren.

Kontrollutvalget anbefalte i mai i år at rådmannen burde bli avsatt og anmeldt til politiet for sine økonomiske disposisjoner. Ordføreren og bystyret avviste dette og uttrykte også den gang full tillit til rådmannen.