• For dårlig prisopplysning hos drosjene, mener Forbrukerrådet, som har klaget til Forbrukerombudet. - Direkte feil, sier Bergen Taxi.

Forbrukerrådet og Forbrukerrapporten gjennomførte i januar en undersøkelse av drosjenæringen, der de blant annet tok for seg prisopplysninger som blir gitt til passasjerene. Resultatet var så nedslående at tre taxiselskap nå er klaget inn til Forbrukerombudet for brudd på prisopplysningsforskriften.

De tre selskapene som klages inn er Bergen Taxi, Norgestaxi og Oslo Taxi.

Forbrukerrådet kjørte 52 turer med 13 drosjeselskap i landets fem største byer. En av tre drosjer hadde ingen synlige prisopplysninger, og bare en av fem hadde opplysninger som var synlige både fra baksetet og fra utsiden.

Inne, ute og på holdeplass

— Vi har lagt vekt på at det skal være opplysninger tilgjengelig både på holdeplass, på utsiden og på innsiden i bilen, sier rådgiver Trond H. Nilsen i Forbrukerrådet.

Bare én av 15 undersøkte holdeplasser rundt om i landet hadde prisopplysninger tilgjengelig. Ingen av de tre undersøkte i Bergen hadde prisopplysninger.

Flere selskaper kom dårlig ut i testen, også Taxi 1, som er det tredje som opererer i Bergen. Men Forbrukerrådet har valgt ut de tre innklagede selskapene av praktiske og formelle årsaker.

— Dette gjelder for hele bransjen, men vi har valgt ut tre av de største selskapene når vi skrev vår klage, sier rådgiver Trond H. Nilsen i Forbrukerrådet

- Sovet i timen

– Vi mener at bransjen har sovet i timen når en så stor andel av bilene mangler god prisopplysning. Reglene om prisopplysning har eksistert i lang tid, og dette skulle vært på plass for lenge siden, sier han.

Forbrukerrådet påpeker at prisopplysning er viktig for kundene når de skal velge mellom de forskjellige drosjeselskapene.

– Ut over å føre til forvirring og usikkerhet blant kundene, bidrar mangelfulle prisopplysninger til at det blir vanskelig å sammenligne priser mellom selskapene. Konkurransen i bransjen kan således bli skadelidende, sier Nilsen.

- Vi gir prisopplysning

Forbrukerrådet kjørte fire turer med Bergen Taxi. Alle bilene hadde prisopplysninger på dashbordet, men Forbrukerrådet påpeker at oversikten ikke var lett å se for passasjerer som sitter i baksetet.

— Og det er jo ofte der en setter seg inn i en taxi, sier Nilsen.

Administrerende direktør Jan Valeur i Bergen Taxi stiller seg uforstående til Forbrukerrådets klage.

— Det er direkte feil at vi ikke gir prisopplysninger. Vi har prisplakat på dashbordet i alle våre biler, og i de fleste også på vinduet på høyre side i baksetet, sier Valeur.

- Gapestokk

— En ting er om vi har prisopplysning, noe vi har. Om vi kunne bli bedre på det, er en annen sak. Det kan vi gjerne være positive til, sier direktøren.

Han reagerer også på måten Forbrukerrådet har gjennomført testen på.

— Forbrukerrådet sier den problemstillingen de trekker frem gjelder for hele bransjen. Men så trekker de ut noen få selskaper som skal settes i en slags gapestokk. En slik fremgangsmåte stiller jeg meg sterkt undrende til, sier han.

Slår tilbake

Forbrukerrådet er ikke enig i kritikken fra Valeur.

— I Bergen kjørte vi 12 turer med de tre selskapene, fire av dem med Bergen Taxi. Ingen av disse bilene hadde opplysninger som var synlige fra utsiden eller fra baksetet, sier Nilsen.

Han understreker at reglene sier at prisopplysningene skal være lett synlige for passasjeren.

— Og når forbrukeren sitter i baksetet, så er ikke dashbordet lett synlig. Når Valeur sier det er prisopplysninger på vinduet i baksetet på de fleste biler, så kjenner vi oss ikke igjen i det. Med mindre de fått opp slike lister de siste dagene, ville det overraske meg om du kunne finne en bil med opplysninger i baksetet i Bergen i dag, sier han.

OPPLYSER IKKE: Bergen Taxi, Norgestaxi AS og Oslo Taxi AS gir ikke prisopplysninger til kundene sine, mener Forbrukerrådet.
Bergens Tidende