De store avisene er i stor grad samstemte i sine kommentarer etter at Slottet torsdag kunngjorde at prinsesse Märtha Louise og forfatter Ari Behn skal gifte seg i mai.

Det blir understreket hvor viktig og riktig det er at kongebarna får velge livsledsager etter hjertet, men også understreket at deres valg balanserer på grensen av det monarkiet kan tåle.

"Smelter hjerter"

"Som sin bror har prinsesse Märtha Louise gjort det eneste mulige og riktige: Valgt sin livsledsager av kjærlighet, uten å skjelne til hvilke komplikasjoner valget måtte medføre," skriver Dagsavisen.

Avisen påpeker at valgene kongebarna har foretatt nok bryter med forventningene til kongedømmets tilhengere i foreldregenerasjonen, men at det vil glede republikanere og deres egen generasjon. Synet av det lykkelige paret torsdag vil nok smelte selv de eldste og mest konservative hjerter, tror avisen.

Vårt Land mener det ligger flere viktige signaler fra kongehuset i forlovelseskunngjøringen. Det forestående bryllupet er et godt signal til folket om hvilken samlivsform kongehuset anser som den beste. Og avisen påpeker at dette kan få flere til å gifte seg.

"Mange har trolig valgt å gifte seg i kjølvannet av kronprinsparets bryllup. Märtha Louise og Ari Behns valg forsterker denne virkningen," skriver avisen.

Mette-Marit-effekt

Flere aviser er inne på det de kaller "Mette-Marit-effekten". Nationen mener at tilfellet Mette-Marit viser hvilken enorm forvandlingseffekt overgangen til kongelighet kan ha på en person på folket.

"Mette-Marit er neppe noen hvem som helst i så måte, men hvis Ari Behn klarer å kopiere en brøkdel av Mette-Marit-effekten, kan dette gå bra," mener Nationen. Den tror utviklingen totalt sett vil styrke monarkiet.

Aftenposten mener at kongehusets finstemte evne til å kombinere det opphøyde og det folkelige i alle år har vært dets fineste egenskap. Skal monarkiet ha noen fremtid som nasjonal symbolbærer, så er denne balanseevnen svært viktig.

"Med Ari Behn i dette bildet er det noe som skurrer. Han bryter for sterkt med rotfestede forestillinger om det norske. Noe av Mette-Marits problem var at avstanden mellom trendbaren og slottsbalkongen ble for kort. Det kan man trygt si om Ari Behn også. Når de kongelige og deres nærmeste krets steg ned til oss, skulle det helst skje på Holmenkolltrikken, i en nasjonal krisestund. Ikke på en kafé, i sko til 3.000 kroner," fastslås det.

Ikke prins

VG peker på sin side på at det ved alle de kongelige forlovelser har oppstått debatt om kongehuset gjør seg selv for alminnelig.

"Livet selv har vist at svaret er nei, for kongefamilien har stått like sterkt når folk flest har fått venne seg til det nye medlem som kom inn," skriver avisen.

Avisen understreker også at det antakelig er riktig i forhold til norsk folkelynne at Behn ikke får tittelen prins.

(NTB)