Båten går i rute mellom Strömstad og Østfold-byene Halden og Fredrikstad. I fjor fant direktoratet flere mangler som rederiet fikk pålegg om å ordne opp i.

Under årets inspeksjon fant direktoratet ut at påleggene ikke var fulgt opp, og dermed er det full stopp inntil videre.

Kaptein Tore Nybro Hansen sier til Fredriksstad Blad at anmerkningene nå er fulgt opp, og prosedyrene i båtens håndbok er revidert.

Hvis saksgangen hos Sjøfartsdirektoratet går raskt, og båten får nytt sertifikat, vil M/S «Sagasund» kunne seile i «julebordstrafikken» om få uker.