Bare Østfoldbanen blir å se på Oslo S hele neste sommer. Og den vil snu på Oslo S, skriver Aftenposten.no.

For øvrig dukker ingen tog fra Trondheim, Gardermoen eller Lillestrøm, fra Bergen, Sørlandet, Vestfold eller Asker, opp mellom søndag 26. juni og mandag 8. august 2011.

Historisk stenging Nationaltheatret stasjon blir stengt fullstendig.

Dette betyr at passasjerer nordfra trolig kan forberede seg på å reise med buss fra Lillestrøm, mens de vestfra i beste fall vil nå Skøyen stasjon.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket er ikke detaljene på plass.

Det er Regjeringen som i statsbudsjettet varsler en historisk stengning av Oslo S.

I løpet av seks uker skal 557 millioner kroner svis av på å fornye og ruste opp skinner, sporvekslere, strøm— og signalsystemer – ikke minst i tunnelen mellom Skøyen og Oslo S.

Til gjengjeld lover Svein Horrisland enda større effekt enn årets fire uker lange stenging, der Aftenposten i ettertid har meldt om opptil 97 prosent tog i rute på Østfoldbanen, og 96 prosent på Vestfoldbanen.

Flytoget har i flere uker hatt 100 prosent punktlighet.

Får like mye Budsjettet for 2011 er historisk også fordi statens direkte bevilgninger til vei og bane er nesten like store, henholdsvis 15 og 11,5 milliarder. I tillegg kommer det penger til vei fra fylkene, som ved nyttår fikk ansvaret for store deler av veinettet.

Både for vei og bane skal mye av pengene gå til drift og vedlikehold.

Mens Vegdirektoratet så sent som i juni hevdet at Regjeringens storsatsing ikke er tilstrekkelig til å stanse veksten i veiforfallet, lover Regjeringen det motsatte.

Rassikring Også rassikring prioriteres av Regjeringen. Her bevilges over én milliard kroner i 2011.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er fornøyd med viljen til å angripe etterslepet på vedlikehold.

Men leder for politikk og strategi, Vilrid Femoen, tror omfanget av veiforfallet blir det samme. OFV hevder også at potensialet for å redusere reisetiden på norske riksveier er på over 500 minutter, mens 2011-budsjettet bare vil redusere med 22,4 minutter.

Klart i 2045 Jernbanealliansen sier på sin side at tempoet i InterCity-utbyggingen, mellom Oslo, Lillehammer, Skien og Halden, er altfor tregt.

Med dagens takt vil den første strekningen stå klar i 2030, den siste i 2045, ifølge alliansen.