Statsminister Jens Stoltenberg applauderer at SV bryter ut og er uenig, fordi det gjør regjeringens asylpolitikk bedre og mindre utvannet.

SV er uenig i 8 av 13 tiltakspunkter som regjeringen iverksetter for å bremse den ukontrollerte tilstrømningen av asylsøkere til Norge. Finansminister Kristin Halvorsen avviser at hennes egen regjering dermed går inn for en inhuman asylpolitikk, men varslet like fullt i går at partiet tar dissens i statsråd når tiltakspakken blir behandlet senere i høst.

— Vi stiller oss ikke bak regjeringen på de punktene vi er uenige i, sier Halvorsen.

Det går en grense for SV

— Alle våre velgere forstår at det går en grense for hva vi kan kompromisse om, og for SV går det en grense på disse punktene. Det var ikke mulig å bli enige og finne pragmatiske løsninger, fordi det handler om prinsipper, sier SV-lederen. Hun synes det er dumt at det ikke var mulig å komme til enighet med regjeringspartnerne Sp og Ap.

Hun sier at det særlig er behandlingen av mindreårige asylsøkere, og hvordan regjeringen skal vektlegge rådene fra FNs høykommissær for flyktninger, som førte til at SV velger å ta avstand fra sin egen regjering.

For drøyt

— Vi mener det er for drøyt at rådene fra FNs høykommissær for flyktninger ikke følges, sier hun. SV og Kristin Halvorsen mener at resultatet av regjeringens beslutning er at enkeltpersoner kan risikere å bli sendt tilbake til områder hvor det er krig eller konflikt.

Hun er likevel uenig i at SV, ved å fortsette i regjering, dermed blir medansvarlig for en inhuman flyktningpolitikk. For det første sier hun at SV, ved å ta dissens markerer sin uenighet, og for det andre at Norge generelt sett har en human flyktningpolitikk.

Utvannet kompromiss

Statsminister Jens Stoltenberg forsvarer at regjeringspartiet SV får ta dissens, blant annet ved å vise til at tiltakene ellers ville blitt ulne og uklare:

— Et kompromiss ville blitt mindre presist og mer uklart. Det er bedre for asylpolitikken at SV tar dissens. Noen ganger er det ikke riktig å vanne ut en beslutning og lage kompromisser. Gjennom dissens velger vi å synliggjøre uenighetene, sier Jens Stoltenberg, som legger til at det er «en åpen og ærlig sak» å være uenig i tolkningene av forpliktelsene i Soria Moria-erklæringen.

Statsministeren mener det ville være inhumant å ikke stramme inn på asylpolitikken.

— Det er ikke noe humant å føre en politikk som gjør at titusenvis av mennesker kommer til Norge, for så å bli sendt ut etter et lengre opphold i et mottak.

- Dette er riktig å gjøre

Han mener det ville vært i strid med Soria-Moria-erklæringen å ikke gjøre noe.

— Vi gjør dette fordi vi mener det er riktig, og det er vi helt sikre på, sier Stoltenberg. Han bedyrer at han respekterer SVs beslutning om å ta dissens, og frykter ikke at dette svekker regjeringen.

Statsministeren understreker at regjeringen gjennomfører tiltakene for at det skal være mulig å opprettholde et system som gir beskyttelse for dem som virkelig trenger det. Samtidig skal det bli vanskeligere for menneskesmuglere, eller det Kristin Halvorsen kaller «sleipe bakmenn», å sluse titusenvis av mennesker uten et reelt beskyttelsesbehov til Norge.

Hva synes du om regjeringens tiltak for å bremse strømmen av asylsøkere? Si din mening i feltet under!

Håvard Bjelland