MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.noHvordan det praktisk vil fungere, er ennå ikke klart. I neste uke møtes Rikstrygdeverket og hygienespesialister fra Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Tromsø og Sentralsykehuset i Akershus for å diskutere hva man skal gjøre med pasientene når de kommer tilbake fra behandling i utlandet. Utvalgte sykehus Retningslinjene vil også gjøre det klart at fylkeskommunene må velge utenlandske sykehus med akseptabel smitterisiko. — Jeg tror vi kan få til dette på en fornuftig måte, sier avdelingsoverlege Stig Harthug ved Avdeling for sykehushygiene ved Haukeland sykehus. Han er en av legene som deltar i arbeidet med å utvikle et overvåkingsprogram for pasientbro-pasientene.Hygienespesialistene har god grunn til å være bekymret for spredning av smittsomme bakterier. Antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA-bakterier) er et økende problem internasjonalt. Bakteriene er særlig utbredt i land der bruken av antibiotika er høy. Dobbelt så mange - Det er svært viktig at vi får laget et sikkerhetsnett, sier Harthug. Hvis ikke kan konsekvensene for sykehusene bli dramatiske. Det viser en gjennomgang av to infeksjonsutbrudd ved Haukeland sykehus i 1998 og 1999. Utbruddene er beskrevet i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.Konklusjonen er at korridorpasienter, mange pasienter på samme rom og ukjente risikopasienter er en viktig årsak til at gule stafylokokker sprer seg på sykehus. Smitte fra Japan Fire pasienter ved Hudavdelingen og tre pårørende ble smittet med antibiotikaresistente gule stafylokokker høsten 1998. Smitten stammet fra en mann med atopisk eksem.Mannen var nylig flyttet hjem til Norge etter flere år i Japan. Der var han behandlet av flere hudleger, men hadde aldri vært innlagt ved sykehus. Året etter ble en ortopedisk sengepost stengt for nye pasienter. Den gang kom smitten fra en japansk turist, som ble flyttet fra et sentralsykehus i nabofylket. Haukeland hadde ingen opplysninger om tidligere sykehusopphold i Japan, og det ble ikke tatt rutinemessig MRSA-sjekk. To innlagte pasienter ble smittet. "Kraftig varsku" - Dette er et kraftig varsko om hva som kan skje når helsemarkedet internasjonaliseres, sier Harthug. At pasienter som ligger tett er en viktig smitteårsak betyr ikke at personalet kan slappe av med håndhygienen. - Vi har ikke endret syn på at håndhygiene er viktig, sier Stig Harthug til Bergens Tidende. Dobling av infeksjoner