Spørsmålet om nedlegging skal opp i bystyret mandag. Det meste tyder på at Utvalg for integrering av flyktninger og innvandrere fortsetter arbeidet, selv om det kun har hatt tre møter de siste fire årene.

— Utvalget har ikke fått noen plass i systemet etter innføringen av byparlamentarismen. Det endelige beviset på det, kom da utvalget ble foreslått nedlagt. Heller ikke det ble vi informert om, sier utvalgets leder, Harald Victor Hove (H).

I begrunnelsen for å legge ned heter det at utvalget etter 2001 «har hatt problemer med å finne meningsfylte oppgaver». Men nå har et enstemming utvalg bedt om å få fortsette.

— Vi har ingen sterke følelser knyttet til dette. Men vi oppfattet det slik at de selv ba om å bli nedlagt. Nå viser det seg at de gjerne vil få sving på arbeidet sitt, og da forholder vi oss til det, sier bystyredirektør Roar Kristiansen.

Samtidig beskylder utvalgets nestleder, Samba Nije fra SV, Hove og byråd Trude Drevland for å drive svarteper-spill for å bli kvitt utvalget. Byrådet har hele tiden hevdet at det ikke har ansvar for å sende saker til utvalget.

— De skyver ansvaret over på andre. Jeg mener det er helt klart at byrådet må fore oss med saker, sier Nije.

Hove håper debatten i bystyret vil avklart en gang for alle hvem som har plikt til å bruke utvalget.

— Hvis det blir status quo, kan vi like gjerne legge ned. Da blir vi fortsatt hengende i løse luften, sier han.