— Etter en slik tragisk hendelse er det naturlig å gå grundig igjennom det som er gjort. Men foreløpig er det for tidlig å trekke noen slutninger, sier Killengreen til NTB.

Politidirektøren er rystet over det brutale drapet, som er en ny omdreining i et stadig tøffere ransmiljø i Norge.

— Før har det vært et problem at politiet først kom fram til ransstedene etter at ranerne var forsvunnet. Nå kommer vi fram mens de fortsatt er der, og det gir oss store utfordringer, konstaterer hun.

Kynisk

Hun betegner hendelsene i Stavanger som en type kriminalitet Norge sjelden har vært vitne til.

— Den kyniske organiseringen og gjennomføringen av dette ranet gir oss en påminnelse om hvilke former for kriminalitet som norsk politi må være rustet til å bekjempe, fastslår Killengreen.

Hun sier samtidig at kompetansen i politiet på denne type kriminalitet er blitt mye større, i takt med utviklingen.

— Vi har rustet oss, både med kunnskaper og ressurser, men likevel klarer vi ikke å verge oss mot slike tragiske hendelser, sier Killengreen.

Halv stang

Politi over hele landet flagget på halv stang mandag for å minnes den drepte politimannen Arne Sigve Klungland.

— Både folk i politiet og andre har reagert på hvor tragisk dette er, at en politimann i tjeneste for samfunnet blir drept på jobb. Det er uakseptabelt, og blir møtt med både sorg og sinne, sier Killengreen.

Politidirektøren har stor tiltro til at politiet i Rogaland vil håndtere den spesielle situasjonen på beste måte. Hun sier

Politidirektoratet vil støtte Stavanger-politiet så godt det lar seg gjøre.

— Vi er i løpende kontakt med politimesteren og han får dekket det han har behov for. Samtidig vil det alltid melde seg mange politikolleger til tjeneste i saker som denne, sier Killengreen.

SORG: Flagget hos Politidirektoratet i Oslo vaiet på halv stang i dag, til minne om politimannen som ble drept i Stavanger <br/>FOTO: SCANPIX