Retten frikjenner alle de seks tiltalte for anklagen om grov utroskap. Frifinnelsen kan føre til at handikapforbundet dropper det varslede millionkravet mot utbryterne.

Strid om millioneiendom

— Erstatningssaken er stilt i bero i påvente av dommen i straffesaken. Når den nå endte med full frifinnelse, håper jeg saksøkerne leser de kraftige signalene fra retten og trekker søksmålet. Det er mitt oppriktige håp at Norges Handikapforbund ikke bruker mer tid og krefter på denne saken, sier advokat Einar Råen, som forsvarte en av de tiltalte.

De seks tiltalte var alle aktive i handikapforbundets lokallag i Bergen. I 2004 opprettet de et nytt lag, og overførte forbundets verdier til den nye foreningen - deriblant Kokstadvegen 46, som var blitt kjøpt for ti millioner kroner.

Opprettelsen av foreningen synes amatørmessig og lite gjennomtenkt, mener retten, som også konkluderer med at overføringen ikke var i handikapforbundets interesse. Retten mener også at de tiltalte er «meget å bebreide» for å ha gått utenfor sine fullmakter.

- Ville ikke skade

Utbryterne ble likevel frikjent, fordi de ifølge dommen ikke handlet i vinnings hensikt eller prøvde å skade forbundet.

— Ingen av forsvarerne forstår hvordan man kunne hevde at de tiltalte handlet med forsett, sier Råen.

Retten legger til grunn at hensikten med «redningsoperasjonen» var å redde millioneiendommen i Kokstadvegen, slik at man kunne opprettholde tilbudet til medlemmene. Utbryterne overførte også gjelden, som var vesentlig høyere enn verdien av eiendommen, til sin nystartede forening.

«Det finnes utvilsomt at disposisjonen utelukkende ble foretatt for å ivareta medlemmenes interesser. Man har ikke hatt egen vinning for øye», heter det i dommen.

BT lyktes ikke i å få kontakt med aktor Ole Bjørn Mevatne i går kveld. Heller ikke leder for NHF Bergen, Astrid Tangerås, var tilgjengelig for kommentar. NHFs advokat Olav Midtgaard hadde i går kveld ikke lest dommen og ville ikke kommentere saken.