Direktoratet skal orientere om dets oppfølging av Sleipner-kommisjonens rapport. I denne ble redningsvester/redningsdrakter gitt bred plass. Der ble det stilt spørsmål om det er tilstrekkelig med en termisk vest. Passasjeren vil fortsatt bli våt, og vinterstid vil passasjeren bli raskt nedkjølt. Kommisjonen anbefalte derfor at direktoratet arbeider for innføring av passasjerredningsdrakter, i første rekke som et nasjonalt særkrav.

Ifølge bransjetidsskriftet Skipsrevyen gikk Sjøfartsdirektoratet, bare en uke etter at rapporten var fremlagt, ut med et forslag om å innføre krav om spesielle passasjerredningsdrakter på norske passasjerskip. Ifølge direktoratet kunne kravet innføres fra 1. mars 2001.

Krav om termisk Men kort etter Sleipner-ulykken og før ulykkeskommisjonen kom med sin rapport, tok Sjøfartsdirektoratet initiativ til at det på nye skip fra 1. januar i år skulle være krav om vester med termisk beskyttelse. De skulle ha lys, være konstruert slik at de er lett å iføre seg riktig, og ha festestropper som man ikke behøver å tre gjennom løkker eller knyte. Dessuten skal vesten ha skrittstropp eller annen likeverdig løsning som gjør at den ikke glir opp.

For eksisterende fartøyer gjelder disse kravene fra første årlige besiktigelse etter 31. mars. Men ulykkeskommisjonens rapport slo fast at disse kravene ikke er gode nok.

Millionutgifter Norske passasjerskipsrederier er nå pålagt å skifte ut redningsvester for 30 millioner kroner. Samtidig er det altså på gang forslag om å påby redningsdrakter, noe som vil medføre en tilleggsutgift på ytterligere 50 millioner kroner.

Ifølge SINTEF, som har testet både redningsdrakten og den eneste godkjente termiske vesten som er på markedet, vil redningsdrakten fungere best sammen med en konvensjonell redningsvest. Den termiske vesten vil bli vanskeligere for passasjerene å ta på seg utenpå en redningsdrakt, mener SINTEF.

Ifølge Skipsrevyen fremmet Norge som sent som i april i fjor et forslag i IMO — den internasjonale sjøfartsorganisasjonen — om at det skulle innføres krav om redningsdrakter for alle passasjerer på skip i kalde farvann. Men forslaget fikk ikke det nødvendige flertall, og ble forkastet.

NTB